Swedish

Välj ditt språk

Vad är det för fel på hemundervisning?
Christer, Annie och Domenic Johansson

 


Artikeln är tidigare publicerad i Gotlands Allehanda 2009-04-07. Den har försvunnit www.helgotaland.se och den finns inte arkiverad i Archive.org.

Artikeln återges här med författarnas benägna tillstånd.

 Svar på Lena Celions debattartikel i GA den 3 april, Skolan ska vara en lärande organization.
Du skrev att du med stort intresse hade läst Katarina Bloms initierade och kloka debattartikel.
Jag har också med glädje läst Regeringens och Riksdagens hemsidor, dom lät också väldigt kloka!
Det här finner jag först.

Det demokratiska systemet i Sverige! Hur Sverige ska styras framgår av grundlagarna.
Ur grundlagen:
Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövande. Han är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna detta.
Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt att kostnadsfritt erhålla grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna skall svara också för att högre utbildning finns.

(Poängterar - "har rätt", måste inte!)
Lag eller annan föreskrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Ur FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna.
Artikel 26 punkt 3: Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

Avslutningsvis:
Överst på Riksdagens hemsida om Lagar!
Lagar är regler som alla i ett land måste följa. En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar.
Man skiljer mellan grundlagar och andra lagar. Grundlagarna innehåller grundläggande regler för hur landet ska styras och står över andra lagar. Ingen annan lag får strida mot grundlagarna.


Följande skriver Lena Celion på Gotland kommuns webbplats:
"Jag har länge varit engagerad i Moderaterna, eftersom jag tror på människornas egen vilja och förmåga att fatta bra beslut. Frihet och valfrihet är nyckelord i min politiska gärning. Samhällets och politikens viktigaste uppgifter är att ta vid och ge stöd där man inte har förmågan själv, skydda individen mot övergrepp och brott och se till att det finns utbildning och vård. Politiken har också som viktig uppgift att underlätta för enskilda och företag att skapa jobb och tillväxt."

Vill du vara snäll och förklara Barn- och utbildningsnämndens beslut en gång till, angående vårt val att utbilda vår son Domenic i hemmet?

En sak till:
Följande hittade jag på Regeringens webbplats, angående barnets rättigheter:
Artikel 12 handlar om att barnet har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn. Myndigheter och domstolar ska fråga barnet vad det tycker och lyssna på barnet när de bestämmer saker som gäller barnet.
Han har försökt att komma till tals i alla fall!

 

Gotlandsfallet: Sjuåringen hämtades med polispådrag från flygplanet
En sammanställning av artiklar i olika media 2009-08-05 --


Tillbaka till Artikelindex

Tillbaka till NKMR:s Entrésida

 

Powered by AIS