Swedish

Välj ditt språk

Vad är barnaga?

Av Lena Hellblom Sjögren, fil dr, leg psykolog

 

 

 


Lena Hellblom Sjögren är legitimerad psykolog och fil.dr. Hon är flitigt anlitad i de nordiska länderna såsom en samvetsgrann vittnespsykolog att utföra vittnespsykologiska undersökningar och sakkunnigutredningar i mål om incest och sexuella övergrepp på barn och i vårdnadsutredningar.

Inlägget är skrivet som ett led i den pågående aga-debatten som uppkom till följd av domen i Varbergs tingsrätt där en styvfar blev frikänd från "brottet" att ha örfilat 15-åringen som spottade honom i ansiktet.

Det återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

Självklart ska inte vuxna bruka upprepat eller hårt våld mot barn.

 

Men är en örfil barnaga? Riksdagsledamoten (s) Helena Frisk krävde i (Örebro-Kuriren 20 oktober-04) att styvpappan som vid ett tillfälle på en p-plats givit sin styvdotter en örfil skall dömas för barnaga. Hon skrev att den 15-åriga flickan spottat på styvfadern efter att han vägrat henne en dvd-skiva.

 

Att döma en pappa som givit en trilskande spottande tonåring för barnaga innebär tyvärr inte att denna tonårings eller andra ungas rättssäkerhet garanteras, så som Frisk gav uttryck för. Det ger i stället signaler om att samhället ger barnet/barnen rätt att inte respektera sina föräldrar som auktoriteter. Samma samhälle omhändertar barn som i sina fosterhem och behandlingshem kan utsättas för både fysisk och psykisk aga utan att det tas på allvar. Kan det bero på att de omhändertagna barnen har samhället, det förutsatt goda samhället, som föräldrar?

 

Vilken riksdagsledamot vill bry sig om de omhändertagna barnens utsatthet och brist på rättssäkerhet? Vågar någon ifrågasätta vanvården i välfärden, administrerad av en socialtjänst med större dömande kraft än någon domstol, över det som är väsentligast i livet, nämligen möjligheten för barn att få leva med sina föräldrar?

 

 

 

Varbergs tingsrätts dom om örfilen på Ge-Kå:s parkeringsplats.

En serie artiklar publicerade i olika tidningar den 14 - 18 oktober 2004.

 

Till tolkningen av barnets bästa
Av Tryggve Emstedt

 

När föräldrar blir offer
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Fessée: Ils sont fous ces Suédois !
Jean-Francis Held


Smacking : Those Swedes must be crazy!
By Jean-Francis Held

 

Sweden's smacking ban: more harm than good
By Robert E Larzelere

 

 

 

Skole og opdragelse
Av Marianne Haslev Skånland

 

Respektlösa elever
Av Ruby Harrold-Claesson


Tillbaka till Artiklar

Powered by AIS