HANDEL MED BARN

Svenska Dagbladet 2004-08-05 rapporterar om att en liga som sålde nyfödda har blivit avslöjad i Italien. Höggravida bulgariska kvinnor har tagits till Italien för att föda sina barn, som omedelbart sålts vidare för motsvarande 50 000 kronor till barnlösa italienska par.

Under några år på 1970-talet ökade adoptionerna från Thailand explosionsartat. Under bara fyra år kom över 900 barn till Sverige. Barnen såldes/förmedlades till barnlösa svenska par. Adoptionscentrum stod bakom förmedlingen. Men efter thailändska razzior mot barnhem, där polisen hittade stulna barn, fick adoptionsboomen ett tvärt slut. I Sverige var nästan ingenting känt kring vad som egentligen hände. Men oegentligheterna har uppdagats sedan de adopterade har vuxit upp och kräver svar. Dokument inifrån visade en serie reportage i april 2002 om två unga kvinnors sökande efter sitt förflutna.

 

Numera har barnstölderna antagit nya former. Nyfödda blir utsatta för förtäckta adoptioner genom socialtjänstens försorg

 

Artikeln publiceras här eftersom rättsövergrepp mot oskyldiga barn och värnlösa kvinnor förekommer även i Sverige.

 

 

 

 

Liga som sålde nyfödda avslöjad

Av Gunilla Von Hall

 

 

 

 

Handel med børn

Af Jens Erik Olsen

 

Förtäckta adoptioner - Två fall. Föredrag av Ruby Harrold-Claesson vid NKMR's symposium i Göteborg den 17 juni 2000

Pseudoadoptioner av fosterbarn i Sverige. Föredrag av Siv Westerberg vid NKMR's symposium i Göteborg den 17 juni 2000.

NKMR:s remissyttrande till Justitiedepartementet över SOU 2000:77 - Omhändertagen.

Tillbaka till Artiklar

 

Powered by AIS