"Haverier i social barnavård? – Fem fallstudier"

Andersson, G. Aronsson, K. (red.) Hessle, S. Hollander, A. Lundström, T
Gothia, 2001
ISBN 91-7205-299-6

Presentation: Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

Det har utkommit en ny bok om socialtjänstens hantering av tvångsvård av barn. Boken tielt är "Haverier i social barnavård? – Fem fallstudier". I boken granskas fem barnavårdsärenden som misslyckats. Genom dessa fallstudier har författarna försökt problematisera utrednings- och åtgärdsverksamheter, som de fann kunna bidra till att förklara det enskilda fallets utgång. Det anges att syftet har inte varit att identifiera någon "skyldig", utan att ganska förutsättningslöst kartlägga hur olika vardagliga rutiner och arbetssätt kan bidra till att ge en bättre förståelse för sociala "haverier", framför allt barnavårdsinsatser som i någon mening misslyckats. Författarnas avsikt är också att belysa mer allmängiltiga dilemman i socialt arbete med barn.

Bokens Kapitel 5 "En mammas motstånd - om samtycke vid ett omhändertagande" är skriven av Anna Hollander. Det handlar om det riksbekanta tvillingfallet på Gotland där en socialarbetare och hennes chef dömdes för tjänstefel. NKMR:s styrelsemedlem jur. kand., med. lic Siv Westerberg närvarade vid rättegången mot socialtjänsten på Gotland och skrev artikeln som publicerades den 13 maj 1997 i Gotlands Allehanda "Klart olagligt att skilja tvillingarna från sin mor". Eftersom ett av bokens kapitel är skrivet av Sven Hessle vill jag uppmana alla att läsa Sven Hessles artikel om fallet Alexander Aminoff.

Alla kapitel är uppbyggda som fallstudier, men författarna har valt olika infallsvinklar. Det handlar om samtycke eller ej till samhällsvård, om följderna av en barndom utan kontinuitet, om ideologiska dilemman, om medias roll i svåra barnavårdsärenden, etc. Författarna ingår i den expertgrupp som vägleder arbetet i CUS barn- och ungdomsvårdsprogram.

"Haverier i social barnavård? – Fem fallstudier" torde riktar sig till alla som är intresserade av att studera socialtjänstens ställningstaganden och bevegelsegrunder i barnavårdsärenden, men främst till studenter och praktiker inom socialt arbete - och inte minst till advokater och jurister som företräder föräldrarna i LVU-ärenden samt till domarna i förvaltningsdomstolarna - som underlag för diskussion och reflektion kring hur man kan undvika att allvarliga fel begås, och hur man kan bära sig åt för att trygga barnens och deras föräldrars rättssäkerhet gentemot socialtjänsten.

 

 

Haverier i social barnavård? – Fem fallstudier

Tillbaka till Bokindex

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Powered by AIS