Öppet brev till medborgaren i den svenska rättsstaten, Hr. Medel Svensson

Av Pär Svensson

 

 


"Pär Svensson" som egentligen heter något annat, har avtjänat ett år på Skogome anstalt utanför Göteborg. Sedan anklagelserna väckts mot honom, under processerna, i fängelset och än idag hävdar han att han är oskyldig till det som har lagts honom till last. Han har försökt få in den här insändaren i ett antal tidningar, men som han skriver, tyvärr utan resultat.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

Webmasters kommentar: Det finns ett stort antal artiklar om falska anklagelser och oskyldigt dömda på NKMR:s hemsida. Förutom länkarna nedan hänvisas till NKMR:s Artikelsektioner.

 


Hej Svensson, tror du att det finns oskyldigt dömda?

Jodå, det gör det. Gott om. I mycket stor utsträckning när det gäller sexualbrott dessvärre. Det är så fantastiskt ordnat att du som anklagad skall bevisa din oskuld när ord står mot ord och inga bevis kan presteras. "Hellre fria än fälla" och "… bortom varje rimligt tvivel" har du säkert hört talas om? Glöm det, det har domstolarna ingen som helst avsikt att tillämpa. Så här ser svensk rättskipning ut i dag - antingen du tror det eller inte.            

Rättstat ? Knappast !

Våldtäkt, övergrepp, incest. Otäcka ord, avskyvärda gärningar som vi självklart skall sträva efter att förhindra och bestraffa.
Men... hur avskyvärt det än är får det inte bli så att oskyldiga sätts i fängelse pga angiveri, hämnd- och penningbegär. Det här har blivit en ganska god inkomstkälla för samvetslösa kvinnor och tonåringar av båda könen.

Att förhållandena är som ovan beskrivs är välbekant för alla makthavare inom rättsväsendet. Från Justitiedepartementet, från JK, JO, och RA. Från Högsta

domstolen ned till minsta tingsrätt, åklagare och utredare hos polisen. Det finns en mängd advokater, från obetydligaste allmänpraktiserande landsortsadvokat till stjärnadvokaterna i Kungliga huvudstaden som är väl medvetna om förhållandet och alla är uppenbarligen lika hjälplösa. Trots att det pågått i minst 15 år. Hur kan det vara möjligt i rättsstaten Sverige? Jag har inget svar på frågorna men kanske står det att finna här: Feministrörelsen ? Sexfixeringen i stort ? Att det är "fula" brott som bara andra kan drabbas av, inte du och jag ? Att det inte ger politiska poäng att röra i ämnet ?

Hur som helst, Svensson, nästa gång kan det vara din tur, din grannes eller din familjs bäste vän eller kanske en ung man som idiotiskt nog fått för sig att arbeta med barn på ett kommunalt dagis.

Du tror detta är något sorts försvarstal ? Jo, på sätt och vis är det väl det men det är inte det viktiga. (Fast det är så att jag just avtjänat ett år på kriminalvårdens "vuxendagis" Skogome, betalat 190 000 till en lögnaktig slyngel som enligt psykologundersökning lider av alla åkommor alfabetet kan sättas samman till. Tack vare det anses han "trovärdig" och hans berättelse "självupplevd". Resultat: 1½ år. Överklagar till Hovrätten som petar lite i tidsstraffet, överklagar till Högsta domstolen som nekar prövning. Pang, klubban i bordet och så var det klart. Nu går det inte att komma längre så det är bara att bita ihop. Så kan det gå när man låter andras små barn springa runt benen på en under uppväxten. Rätt som det är utvecklas dom till entreprenörer.)

Det viktiga är att ingen bryr sig om att detta får fortsätta år efter år. l stället för att se till att rätt personer sitter i fängelse talar vi om överbeläggning och bygger ut. Domstolarna producerar varje dag oförtrutet nya oskyldiga kunder till kriminalvårdens fromma.

Man gör många intressanta iakttagelser och lär känna åtskilliga öden på Skogome. Allt från livstidsdömda som uppenbarligen accepterat sina domar och tar sitt straff som män, lugnt och sansat, till småpojkar av olika nationaliteter och kulörer som gapar och skriker som de små barn de är. Däremellan vanliga småbusar som du och jag som trampat snett vid något olyckligt tillfälle. ( Försök inte. Du har säkert kört alldeles för fort någon gång, gjort någon liten svartaffär, fixat ett eller annat tokigt avdrag i deklarationen, smugglat lite husbehovssprit, fyll på själv...)

Och så alldeles för många som sannolikt är oskyldigt dömda. På min paviljong är vi minst fem (av 42) som förefaller kvalificerade. Stämmer detta borde det vara totalt minst ett 20-tal om hela anstalten räknas in.

Och då, Svensson, skall du veta att ett års straff är detsamma som ingenting, "kaffevolta" säger dom erfarna. Tre, fyra, fem år är inget ovanligt. Rätt drygt, i synnerhet om du inte skall vara där. Det kanske inte är så konstigt att en eller annan nitisk åklagare och domare kan känna sig hotad av någon som det trots allt brustit för? För egen del hoppas jag att de passiva domare och halvsovande nämndemän jag hört berättas om inte får sin nattsömn störd av de bestraffningar de beslutar om trots att de måste vara medvetna om vilken lustig teater de spelar med i.

Ta dig i akt Svensson, det kan vara din tur i morgon.

Vill du sätta dig in i det här lite bättre? Gå då in på NKMR:s hemsida. Där har ett antal erfarna advokater analyserat ett stort antal domar. Det är bitvis riktigt ruskig läsning, bl a självmord trots frikännande. Så grymt kan rättvisan arbeta även i Sverige. Du får reda på hur en häktning kan gå till, hur det känns både som anklagad och anförvant att sitta med fulla restriktioner under avsevärd tid. Hur du görs till ett viljelöst kolli, integritetsbefrias och kränks. Vilken makt en åklagare har etc.

Alla bör kolla detta för görs ingenting åt systemet är det inte en fråga OM utan NÄR du får användning för kunskapen. Dina egna barn eller barnbarn kan anmäla dig och då blir det riktigt besvärligt.

Vill du diskutera vidare? Du kanske har förståelse för att jag inte annonserar namn och adress i det här läget. Mediet du ser eller läser detta i kan vidarbefordra din adress, tel, eller e-post till mig så får vi se om jag hinner eller orkar ta kontakt med dig.

 

 

Artikelarkiv 11 A - Incest och andra sexuella övergrepp

Artikelarkiv 11 B - Incest och andra sexuella övergrepp

Tillbaka till Artiklar

Powered by AIS