Inlåsning av barn i statens regi
 Sveriges Radio har i en serie artiklar granskat den slutna ungdomsvården, dvs paragraf 12 hemmen och andra inrättningar som drivs av Statens Institutionsstyrelse SIS. Ekot har gått igenom journaler och beslutsunderlag för nästan 500 fall då barn och unga från 11 år uppåt blivit inlåsta i isoleringsceller på statens institutioner.
Under det senaste decenniet har Sveriges Radio och TV sänt åtskilliga program om unga som blir inlåsta i isoleringsceller.
En serie artiklar publicerade i sr.se 2009-02-15 --
Webmasters kommentarer:
Föräldrabalken 6:1 - också känd som Agalagen - lyder

"Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling"

Citat från förarbetena till Agalagen

"Rumsarrest o.d. används ibland, främst i bestraffningssyfte. Åtgärden kan skapa ångest hos barnet och kan vara att beteckna som en otillåten kränkning av barnet, när den inte med hänsyn till omständigheterna rentav är att räknas som en kroppslig bestraffning eller annars faller under brottsbalkens bestämmelser."

Obs! Angivna bestämmelser gäller endast för biologiska föräldrar, eftersom fosterföräldrar och andra som de sociala myndigheterna utser att "vårda" barn som tvångsomhändertas och separeras från sina familjer, nästan utan undantag, utsätter sina fosterbarn för grov misshandel och andra kränkningar - utan att bli lagförda.

Ekots granskning nedan bekräftar Agalagshyckleriet.
Inlåsta ungdomar vägras utevistelse – otänkbart för fångar

Reporter: Daniel Velasco, Text: Lisa Gahnertz, Producent: David Gustafsson
Barn och unga som tvångsvårdas på statens ungdomshem nekas att vistas utomhus. Något som aldrig skulle hända de grovt kriminella vuxna på Sveriges mest slutna fängelser – det skulle vara att bryta mot lagen. På ungdomshemmen är däremot de tvångsvårdade ungdomarna helt utlämnade åt personalens beslut.
Sveriges Radio, Kaliber, sr.se - 2010-05-16Hårdare regler på ungdomshem än i fängelse

Kaliber, Ekot
Barn och unga på statliga ungdomshem har sämre rättigheter än vuxna brottslingar på Sveriges hårdaste fängelser. Vissa ungdomar får under långa perioder inte vara utomhus alls, vilket alla fångar har rätt till dagligen. Det visar Ekot och P1-programmet Kalibers granskning.
Sveriges Radio, sr.se - 2010-05-16

 


Nora skar sig för att få komma utomhus

Kaliber, Ekot
Vissa ungdomar på statliga ungdomshem får under långa perioder inte vara utomhus alls. För Nora, som egentligen heter något annat, gick det så långt att hon skar sig i armen för att få komma ut.
Sveriges Radio, sr.se - 2010-05-16Olaglig isolering av barn mörkas i rapport

Av Bo-Göran Bodin och Daniel Velasco
Statens institutionsstyrelse, Sis, har mörkat allvarliga brister för regeringen i den rapport som lämnades i tisdags. Ekot kan nu avslöja nya bevis för att ungdomar vid över 100 tillfällen förra året hölls inlåsta i isoleringsceller utan laglig grund.

Sveriges Radio, Ekot granskar, sr.se - 2009-12-18


Barn isoleras för att tvingas till samtal

Av Daniel Velasco och Bo-Göran Bodin
Isoleringsceller på statliga ungdomshem används för att få barn och ungdomar att "erkänna" om de gjort något fel. Det visar Ekots fortsatta granskning av isolering på statliga ungdomshem.

Martin Oskarsson jobbade under en kort period som lärare på ett ungdomshem och såg hur en ungdom hölls inlåst i isoleringscellen tills han erkände ett påstått fall av mobbning. Att använda isoleringscellerna på det sättet är olagligt.

Sveriges Radio, Ekot granskar, sr.se - 2009-12-18Staten vill ändra lag för isolering av barn

Av Bo-Göran Bodin och Daniel Velasco

I somras avslöjade Ekot hur barn från elva år och uppåt blir inlåsta i små isoleringsceller för rena bagateller på de statliga ungdomshemmen.

Isolering får bara användas när barnen är så våldsamma eller berusade att det inte finns något annat sätt att hindra dem från att skada någon.

Efter Ekots avslöjande tidigare i år om hur isoleringsceller används för barn och unga medger nu statens institutionsstyrelse allvarliga brister inom de egna ungdomshemmen och föreslår en lagändring.

Sveriges Radio, Ekot granskar, sr.se - 2009-12-15


Stora förändringar för ungdomshemmen

Bo-Göran Bodin och Daniel Velasco

I veckan har Ekot avslöjat hur barn olagligt blivit inlåsta i isoleringsceller på statliga ungdomshem. Isolering har bland annat använts i bestraffande syfte, vilket inte är tillåtet.

Det finns exempel på barn som försökt ta sina liv eller skadat sig själva och som därför helt i strid med lagen blivit inlåsta i isoleringsceller.

Nu presenterar alltså Statens institutionsstyrelse, Sis, en handlingsplan för att komma till rätta med de avslöjade bristerna.

Sveriges Radio, Ekot granskar, sr.se - 2009-06-26


Läkare tillfrågas sällan innan isolering
Av Bo-Göran Bodin och Daniel Velasco

Ekots fortsatta granskning av när barn blir inlåsta i isoleringsceller visar att läkare sällan bedömer barn under 15 år trots att lagen kräver att läkare ska ge sitt godkännande till isoleringarna.

I bara tre fall av 118 har läkarna träffat barnen i samband med isolering. Barnombudsmannen (BO) Fredrik Malmberg har gått igenom Ekots dokument.

Sveriges Radio, Ekot granskar, sr.se - 2009-06-25


Barn spärrades in efter självmordsförsök

Av Daniel Velasco och Bo-Göran Bodin

Barn och unga som försökt ta livet av sig blir i strid med lagen inlåsta i isoleringsceller istället för att få vård. Det visar den granskning som Ekot gjort.

Titti Mattson är docent i socialrätt vid Lunds universitet. Hon har gått igenom delar av ekots material och säger att Sis bryter mot lagen i de fall där barn isolerats på grund av självmordsförsök.

Sveriges Radio, Ekot granskar, sr.se - 2009-06-25Minister lovar förbättringar kring isolering

Av Bo-Göran Bodin och Daniel Velasco
Trots att det är olagligt blir barn inlåsta i isoleringsceller som bestraffning. Det har Ekot rapporterat om i dag. Regeringen agerar nu efter Ekots granskning av hur omhändertagna barn isoleras på statliga ungdomshem.

Sveriges Radio, Ekot granskar, sr.se - 2009-06-24


Isolering används som straff mot barn (lyssna)

Reportrar Daniel Velasco och Bo-Göran Bodin

Det finns stora brister när barn blir inlåsta i isoleringsceller på statens institutioner för omhändertagna barn och ungdomar. Isoleringscellerna ska bara få användas när barnen är så våldsamma eller påverkade att inget annat fungerar. Men Ekots granskning av nästan 500 fall där barn från 11 år blivit isolerade, visar att metoden används som bestraffning trots att det är olagligt. I inslaget intervjuas Maria som varit på sluten ungdomsvård, Ewa Persson Göransson, generaldirektör på Statens institutionsstyrelse, och Barnombudsman Fredrik Malmberg.

Sveriges Radio, Ekot granskar, sr.se - 2009-06-24Isolering används som straff mot barn

Av Daniel Velasco och Bo-Göran Bodin
Det finns stora brister när barn blir inlåsta i isoleringsceller på statens institutioner för omhändertagna barn och ungdomar. Ekots granskning av nästan 500 fall där barn från 11 år blivit isolerade, visar att metoden används som bestraffning trots att det är olagligt. En rättsskandal, säger Barnombudsmannen.
Sveriges Radio, Ekot granskar, sr.se - 2009-06-24

 

 

Barnombudsman kritisk till åtgärder

Av Bo-Göran Bodin och Daniel Velasco

Statens institutionsstyrelse, Sis, har ändrat sina regler kring isolering av barn på grund av det som framkommit under Ekots granskning av när barn från 11 år blivit inlåsta i isoleringsceller.

Trots att Sis ska bedriva tillsyn över sina institutioner har bristerna inte upptäckts tidigare.
Sveriges Radio, Ekot granskar, sr.se - 2009-06-24BO kritisk till regeringssvar

Av Daniel Velasco

Som en följd av P1-programmet Generations Z:s avslöjande tidigare i år om barn som blir inlåsta i isoleringsceller på svenska ungdomshem, har den svenska regeringen nu frågats ut av FN om isoleringarna. Den svenske barnombudsmannen är kritisk till regeringens svar.

Sveriges Radio, Ekot granskar, sr.se - 2009-05-28

 

 

Isolering av barn emot barnkonvention

Av Daniel Velasco
Isoleringsceller för barn på svenska vårdhem bryter mot FN:s barnkonvention. Lagen måste därför ändras, kräver barnombudsman Fredrik Malmberg.

Sveriges Radio, sr.se, P1 Generation Z - 2009-02-16

 

 

Skolhemsbarn får inte yttra sig för medier

Av Daniel Velasco
Barn på det slutna ungdomshemmet Lövsta skolhem i Vagnhärad får inte uttala sig i medierna utan socialtjänstens tillstånd, trots att både FN:s barnkonvention och den svenska yttrandefrihets-grundlagen säger att barn ska ha rätt att uttala sig i medier.

Sveriges Radio, sr.se, P1 Generation Z - 2009-02-16

 

 

BO kritiserar isoleringsceller för barn

Av Daniel Velasco
Barnombudsmannen kritiserar de metoder som används vid det slutna ungdomshemmet Lövsta skolhem i Sörmland där intagna barn hävdar att personalen låser in dem i en sorts isoleringsceller som straff. Enligt Statens institutionsstyrelse ska isolering helst bara användas under kortare tid.
Men på Lövsta kan så kallade utagerande barn vara inlåsta mer än 24 timmar.

Sveriges Radio, sr.se, P1 Generation Z - 2009-02-15

 

 

 

 


Behandlingshemmet Ekbacken i Småland

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS