Insemination av lesbiska kvinnor
Vuxnas intressen går före - Barnperspektivet har övergivits
FN:s generalförsamling uttalade i början av december 2004 stöd till Doha-deklarationen, där värdet av den klassiska familjesynen betonades. Sverige, som vanligtvis brukar lyfta fram FN:s betydelsefulla roll, röstade emot FN-deklarationen.

En serie artiklar i Världen idag den 8 december 2004 - 18 maj 2005.

 

 

 


Utdrag ur FN:s konvention om barnets rättigheter

Enligt FN:s Barnkonvention har samhället stora skyldigheter gentemot barnen, inte minst när det gäller rätten till sina föräldrar. Här följer några utdrag.
   I den inledande texten, intygar de undertecknande staterna att de ”är övertygade om att familjen, som den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmars och särskilt för barnens utveckling och välfärd, bör ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället”.
   Där sägs också att man ”erkänner att barnet, för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö…”.

 

 

 

 

Själviska vuxna och barns behov
Av Ruben Agnarsson 

FN:s generalförsamling uttalade i måndags stöd till Doha-deklarationen, där värdet av den klassiska familjesynen betonades. Sverige, som vanligtvis brukar lyfta fram FN:s betydelsefulla roll, röstade emot FN-deklarationen.
   Den svenska reservationen är sorglig, men förklarlig. Sveriges socialdemokrater, med stöd av vänstern och folkpartiet, har sedan decennier bedrivit en rad politiska experiment på familje- och samlevnadsområdet. Barnen är de stora förlorarna på dessa extrema samhällslaborationer
.

Världen idag den 8 december 2004

 

 

Nu rämnar skyddet för barnen
Av Carin Stenström 

Den nya axelmakten i svensk politik – socialdemokraterna och miljöpartiet  – signalerar nyinriktning i samlevnads- och familjefrågor:  inom några månader ska insemination och provrörsbefruktning erbjudas också lesbiska par.  Ännu ett steg tas alltså bort ifrån den naturliga mänskliga fortplantningen, som ger barn de bästa förutsättningarna att få leva med både mor och far, eller i alla fall veta vilka föräldrarna är, kunna lära känna dem och deras bakgrund.

Världen idag den 4 mars 2005

 

 

Lesbiska får rätt till insemination
Endast kristdemokraterna emot förslaget
Av David Högfeldt 

Från den 1 juli kan lesbiska kvinnor få assisterad befruktning vid svenska sjukhus.
Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om att lägga ett lagförslag till riksdagen om några veckor. Och stödet är brett, kd är det enda parti som är emot förslaget.
Världen idag den 4 mars 2005

 

 

Riskabelt låta barn växa upp utan faderskontakt
Professor Madeleine Leijonhufvud:

Straffrättsprofessor Madeleine Leijonhufvud tycker barnets rättigheter kommer bort i inseminationsdebatten.
– Naturligtvis är det så att det här innebär att man tar ett beslut som visar att det inte är angeläget att barnet har både en far och mor.

Världen idag den 4 mars 2005

 

 

Ingen verkar tänka på barnens bästa
Av Rose-Marie Tofte

Sedan lagutskottets arbete med en ny lag som tillåter insemination av lesbiska kvinnor, på den allmänna sjukvårdens bekostnad, blivit bekantgjord har diskussionens vågor gått höga. Alla grupper av vuxna som berörs av förslaget har kommit till tals i media. Men ingen har hittills talat om de barn som kommer till genom insemination.

Världen idag den 1 april 2005

 

 

Inseminationslag nära trots tung kritik
Vuxnas intressen går före - Barnperspektivet har övergivits
Av David Högfeldt 

Efter att homosexuella par fått rätt att adoptera barn är det nu dags för nästa steg, att lagstifta om rätt till insemination för lesbiska kvinnor. Utredningen som ligger till grund för regeringens lagförslag fick hård kritik från tunga remissinstanser, inte minst för att vuxnas intresse sätts över barnens.
Världen idag den 16 maj 2005Bris: Vi blev överkörda av regeringen

Av David Högfeldt 
Samtliga barnrättsorganisationer som uttalat sig är negativa till ge homosexuella par rätt till adoption och insemination. Barnens rätt i samhället, Bris, menar att det inte fanns något intresse för att lyssna till dem.
– Regeringen hade redan bestämt sig, säger presschefen Gunnar Sandelin.
Världen idag den 16 maj
2005

 

 

Rubba inte på skapelsen
Av Hans-Göran Björk 

Jag skulle inte vilja vara med om att via några knapptryckningar i riksdagen beröva barnen deras biologiska mamma och pappa. Det säger Alf Svensson i dagens tidning. Frågan gäller inseminationsrätten till lesbiska kvinnor

Världen idag den 16 maj 2005

 

 

”Barn är det finaste vi har”
Alf Svensson sörjer över familjeexperiment som är hänsynslösa mot barnen

Av
Ruben Agnarsson 

- Som politiker vill jag aldrig en gång i framtiden möta ett barn som frågar mig hur jag kunde medverka till att beröva barnet dess biologiska ursprung, sin mamma och sin pappa.
- Om denna utveckling fortsätter får vi ett kyligare samhälle. Det vi behöver i Sverige är istället mer av närvärme.
Världen idag den 18 maj
2005

 

 

Total avsaknad av förståelse för barns behov
Psykologförbundet om rätt till insemination:

Bland de många kritiska rösterna mot regeringens förslag att tillåta så kallad assisterad befruktning för homosexuella kvinnor finns Psykologförbundet.
– Författningstexten uppvisar en total avsaknad av förståelse för barns behov, skriver förbundet i sitt remissyttrande.
Världen idag den 18 maj
2005

 

 

 

 

FN:s Barnkonvention

 

Tillbaka till Artiklar

 

Powered by AIS