Internationella Brottsofferdagen

den 22 februari 2006

 

I dag, onsdag, är det dags igen för Internationella Brottsofferdagen. Den här satsningen påbörjades för drygt 15 år sedan och den har snabbt blivit en viktig angelägenhet för många.

 

NKMR uppmärksammar Internationella Brottsofferdagen. Det är ingen hemlighet att åtskilliga hundratusentals människor i våra länder blir utsatta för olika slags brott. Det förekommer mycket våldshandlingar både i de nordiska länderna som i världen i övrigt.

 

I Sverige och våra nordiska grannländer har vi en mycket försåtlig våldstyp: administrativt våld. Det administrativa våldet som utövas mot barn och deras familjer när barnen tvångsomhändertas och placeras i fosterhem beivras ytterst sällan i våra nationella domstolar, eftersom såväl socialtjänsten/barnevernet och förvaltningsdomstolarna följer de inhemska lagarna, som dock är så tänjbara att myndighetspersonerna endast i undantagsfall anses göra fel.

 

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg har emellertid åtskilliga gånger dömt Sverige - Norge har en fällande dom och Finland har två - för brott mot barns och deras föräldrars mänskliga rättigheter till privat- och familjeliv (Artikel 8 i Europakonventionen).

 

Sedan 2004 har numera vuxna f d barnhems- och fosterhemsbarn i de nordiska länderna bildat föreningar där de kräver upprättelse och skadestånd för de brott som har begåtts mot dem medan de hade myndigheterna som "föräldrar". Deras krav mot samhället pga de rättsövergrepp som de och deras föräldrar utsattes för av myndighetspersonerna kommer inte att tystna. Sveriges regering har betalt ett litet ideellt skadestånd till offren för tvångssteriliseringarna. Offren för tvångsomhändertagande kommer inte att nöja sig med några smulor samtidigt som de vill att hela smutsbyken skall tvättas offentligt och dokumenteras.

 

Nivån på en nations civilisation mäts i det sätt man behandlar sina barn och gamla.

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

 

 

 

Tryggheten betyder så mycket

Av Jeppe Johnsson

Samhällets styvbarn

Foreningen Godhavnsdrengene

 

Stulen barndom

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Powered by AIS