Internationella Brottsofferdagen

den 22 februari 2007

 

I dag, torsdag den 22 februari 2007, firas Internationella Brottsofferdagen. Den här satsningen påbörjades för drygt 15 år sedan och den har snabbt blivit en viktig angelägenhet för många.NKMR uppmärksammar Internationella Brottsofferdagen. Det är ingen hemlighet att åtskilliga hundratusentals människor i våra länder blir utsatta för olika slags brott. Det förekommer mycket våldshandlingar både i de nordiska länderna som i världen i övrigt.I Sverige och våra nordiska grannländer har vi en mycket försåtlig våldstyp: administrativt våld. Det administrativa våldet som utövas mot barn och deras familjer när barnen tvångsomhändertas och placeras i fosterhem beivras ytterst sällan i våra nationella domstolar, eftersom såväl socialtjänsten/barnevernet och förvaltningsdomstolarna följer de inhemska lagarna, som dock är så tänjbara att myndighetspersonerna endast i undantagsfall anses göra fel.Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg har emellertid åtskilliga gånger dömt Sverige - Norge har en fällande dom och Finland har två - för brott mot barns och deras föräldrars mänskliga rättigheter till privat- och familjeliv (Artikel 8 i Europakonventionen).Sedan 2004 har numera vuxna f d barnhems- och fosterhemsbarn i de nordiska länderna bildat föreningar där de kräver upprättelse och skadestånd för de brott som har begåtts mot dem medan de hade myndigheterna som "föräldrar". Deras krav mot samhället pga de rättsövergrepp som de och deras föräldrar utsattes för av myndighetspersonerna kommer inte att tystna. Hösten 2005 beslutade Sveriges dåvarande regering tillsättande av en utredning om de f d tvångsomhändertagna barnens villkor. Uppdraget är dock begränsat till 1980, dvs årtalet för nya socialtjänstlagen och LVU. En förstudie har genomförts och utredningen pågår fortfarande.

Tvångssteriliseringsskandalen under 1990-talet ledde till att Sveriges regering har betalt ett litet ideellt skadestånd till offren. Men, offren för tvångsomhändertagande kommer inte att nöja sig med några små smulor eftersom de är medvetna om att de som livnärde sig i tvångsomhändertagandeindustrin tjänade miljoner på deras bekostnad. Samtidigt vill de fd fosterbarnen att hela smutsbyken skall tvättas offentligt och dokumenteras.

 

Nivån på en nations civilisation mäts i det sätt man behandlar sina barn och gamla.

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

 

 

 

Internationella Brottsofferdagen 2007


Barnens bästa i norsk tappning

Samhällets styvbarn

Foreningen Godhavnsdrengene

 

Stulen barndom

Till ArtiklarTillbaka till Huvudsidan 

 

Powered by AIS