Kommentarer föranledda av V-K:s reportage 31/1 ”De kräver upprättelse för sin stulna barndom”.

Av Sven-Erik Berg, Nordmaling 

 

Sven-Erik Berg är en skarp samhällskritiker och flitig debattör.

Kommentarerna nedan framfördes i en insändare som Sven-Erik Berg faxade till Västerbottens-Kuriren samma dag som reportaget "De kräver upprättelse för sin stulna barndom" publicerades.

Lite info. om Sven-Erik Berg:

Sven-Erik Bergs barnbarn blev tvångsomhändertaget och placerat i fosterhem. I Tinafallet berättar Sven-Erik Berg om familjens kamp för barnets rätt till sin egen familj och släkt. Kampen var lång och grym. Sven-Erik Berg och hans fru, Ingrid, demonstrerade utanför socialkontoret. Socialarbetarna polisanmälde dem för förtal. Familjen Berg polisanmälde socialarbetarna för tjänstefel. Polis och åklagare utredde aldrig socialtjänstens brott. Sven-Erik Berg dömdes att betala skadestånd till socialarbetarna som hade stulit hans barnbarn. Men han kämpade vidare - och vann. Barnet återlämnades till sin släkt.

Artikeln publiceras här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

Fler och fler människor tar mod till sig och berättar hur de sociala myndigheterna stulit deras barndom och ”vårdat” dem till trasiga vuxna individer.

TV och ett flertal tidningar har på senare tid speglat livsöden som med myndighetsutövares ”hjälp” förvandlats till något slags helvete på jorden. Även V-K har nu hakat på.

 

De fall som fått publicitet har alla ett gemensamt. Lång tid har förflutit sedan de tvångsomhändertagna utsattes för de barbariska ritualer som nu kommer till allmänhetens kännedom. Det som utspelades för 30, 40, 50 eller 60 år sedan och som nu kommer i dagen, gör nog att åtskilliga läsare förfäras över vad som försiggått i vårt civiliserade (?) land.

 

Ingen läsare skall dock förledas tro att sådana ingripanden från de sociala myndigheternas sida hör till det förgångna. Företeelsen lever, blomstrar och har utvecklats till en industri som omsätter miljarder per år – i Sverige!!

 

Det finns gjorde beräkningar som tyder på att den här makabra verksamheten omsätter 4 – 5 miljarder årligen. I andra beräkningar talas om 8 – 9 miljarder/år.

 

Det finns en rad undersökningar och åtskillig statistik som klart och entydigt visar att staten är en urusel förälder. Till omåttliga kostnader lyckas man ”vårda”

fram mer eller mindre allvarliga psykiska störningar, människor med livslånga trauman, självmord med flera negativa följder.

 

Mig veterligt finns det knappast någon tillförlitlig statistik som visar att placering i fosterhem/på institution generellt sett är bra för våra barn – vår framtid.

Hundratusentals tjänstemän, politiker, advokater, fosterhem med flera grupper har sin sysselsättning och inkomst tryggade, helt eller delvis – på grund av tvångsomhändertagande av barn.

 

Alla utredningar inför ett barns tvångsomhändertagande görs officiellt ”för barnets bästa”. Samtidigt avslöjas fall efter fall av undermåliga, förvanskade ”utredningar” understundom kryddade med uppenbara lögner och gissningar. Helt uppenbart är att sådana utredningar styrs av helt andra intressen än ”barnets bästa”.

 

Måste det förflyta 30 – 60 år innan V-K och vissa andra tidningar vågar beskriva den brutala hantering av barn som pågått de senaste 15 åren – och alltjämt pågår?

 

 

 

Politiker, oavsett partitillhörighet - V A K N A!
Av Sven-Erik Berg


Fallet Mickael: Fel personer inom socialtjänsten
Av Sven-Erik Berg


Tinafallet
Av Sven Erik Berg


Myndighetsmaffian
Av Sven Erik Berg

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

Powered by AIS