Swedish

Välj ditt språk

Likhet inför lagen - Rättssäkerheten hotas när tolk saknas

En nyligen publicerad rapport från BRÅ kritiserar den bristfälliga tillgången till rättstolkar, som leder till att invandrarna döms till hårdare påföljder än svenskar för samma gärningar. Att invandrarna döms till hårdare påföljder än svenskar är sedan länge känt, bl. a har Ola Sjöstrand bekräftat detta i sitt examensarbete i straffrätt (1992) "Straffmätningspraxis vid mord, dråp och vållande till annans död".


Problemet är desamma för utländska föräldrar då deras barn kommer i socialtjänstens blickfång då språkförbistring och kulturella skillnader kan leda till att deras barn blir tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade.

 

Är vi alla lika inför lagen?

Vi svenskar vill gärna stoltsera med att vi alla är lika inför lagen.
Men har en anklagad person med ett annat modersmål än svenska samma möjligheter att försvara sig?
Det är brist på rättstolkar i vårt avlånga land och det är en brist som många gånger leder till ren diskriminering av människor som inte behärskar det svenska språket fullt ut.
Ttela.se - 16 juni 2008

 

 

Brist på tolkar - ingen likhet inför lagen

Av Monica Sahlback

Brist på tolkar hotar rättssäkerheten i våra domstolar
Likhet inför lagen är en medborgerlig rättighet.
Men alla har inte samma förutsättningar för en likvärdig behandling av rättsväsendet, visar en rapport från Brå.
Enligt studien kan bristen på rättstolkar leda till diskriminering.

Ttela.se - 16 juni 2008

 

 

Rättssäkerheten hotas när tolk saknas

En bristande användning av kvalificerade tolkar är nog inte det första man tänker på när diskriminering i rättsprocessen förs på tal. Men i en rapport från Brå framkommer det att just detta är en del av ett större diskrimineringsproblem inom rättsväsendet.

Rapporten "Diskriminering i rättsprocessen" från Brå visar att diskriminering inom rättsväsendet tar sig många olika uttryck. Det kan handla om allt ifrån ett kränkande bemötande av såväl brottsoffer som brottsmisstänkta till förutfattade meningar om olika etniska grupper. Det påverkar både utredningsprocessen och domstolarnas värdering av bevisningen.

Brå 2/2008

 

 

 

 Powered by AIS