Maija Runcis: "Makten över barnen"

Från tvångssterilisering till tvångsomhändertagande av barn

 

 


När Maija Runcis doktorsavhandling "Steriliseringar i folkhemmet" utkom 1998 och Maciej Zarembas artikelserie i samma ämne i Dagens Nyheter fick internationell uppmärksamhet, tog jag kontakt med Maija Runcis och frågade henne om hon såg något samband mellan tvångssteriliseringarna och tvångsomhändertagande av barn, fick jag ett klart och otvetydigt "Ja" till svar.

På frågan huruvida hon hade för avsikt att fortsätta sin forskning att omfatta tvångsomhändertagande av barn, svarade Maija Runcis att hon hoppades kunna göra det.

Nu föreligger "Makten over barnen" där Maija Runcis visar myndigheternas behandling av de föräldrar som ansetts olämpliga och deras kamp för att behålla sina barn.

Det torde inte förvåna någon att de beslutande myndigheterna sörjer utmönstrandet av tvångssteriliseringslagen som de i slutna kretsar anger skulle ha besparat dem att ha med LVU-mål att göra.

 

 

 

makten_over_barnen

 

 

Makten över barnen makten_over_barnen
Av Maija Runcis

Att skydda barn från övergrepp och dåliga familjemiljöer utgör en del i byggandet av det goda samhället och välfärdsstaten. Sedan 1920-talet har 6 000 -7 000 barn tvångsomhändertagits av myndigheterna varje år. Makten över barnen handlar om de föräldrar som ansetts olämpliga och deras kamp för att behålla sina barn. Olika intressen står mot varandra, både samhället och föräldrarna anser sig ha rätt att tolka vad som är barnets bästa, men samhället har lagen på sin sida.
Arenagruppen.se

 

 

 

Maija Runcis/Makten över barnen

Av Per Svensson
I slutet av 90-talet var 1900-talets svenska steriliseringspolitik en stor sak på kultur- och ledarsidor. Passionerna lågade. Ved till brasorna hämtades bland annat hos historikern Maija Runcis, som 1998 lade fram sina forskningsresultat i doktorsavhandlingen Steriliseringar i folkhemmet.
Den studie Runcis i dag publicerar, Makten över barnen, lanseras av förlaget som ”uppföljaren” till steriliseringsavhandlingen.

Men den kommer förmodligen att tas emot med betydligt mattare intresse.
Expressen & expressen.se 2007-04-11

 

 


Maija Runcis: "Makten över barnen"

Medelklassens förakt för de avvikande

En av behållningarna med Maija Runcis nya bok "Makten över barnen", som handlar om tvångsomhändertagande av barn under det tidiga 1900-talet, är att den visar hur förbluffande väloljat den gamla patriarkala fattigvården gled över i den nya, expertstyrda samhällsomsorgen.
DN och dn.se 2007-04-18

 

 

 

 

 

Tvångssterilisering(Tvångsomhändertagande av barn
NKMR:s skrivelse till socialminister Margot Wallström

 

Tvångssterilisering igår - Tvångsomhändertagande i dag
Av Susanna Svensson

 

Fortsättningen på tvångssteriliseringarna
Av Siv Westerberg

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

Powered by AIS