LVU, LEX-SARAH och FN-KONVENTIONERNA
Av Jan-Olof & Gudrun Larsson

 

 

 

 

Artikeln är tidigare publicerad som diskussionsinlägg i Sundsvalls Tidnings Internetupplaga, sektion Politik, den 1 mars 2002.

Inlägget publicerades under psydonymet "Gullan", men på NKMR:s artikelsida väljer de att framträda med sina namn.

Artikeln återges här med Jan-Olof & Gudrun Larssons benägna tillstånd.

 

 

 

 

LEX-SARAH Anmälningarna ökar lavinartat. Övergrepp som sker inom institutionerna och inom vårdens korridorer. Vård som borde vara vård och inte som nu dold vanvård. Utbränd vårdpersonal, läkare, sköterskor som hellre flyr och flyttar utomlands istället för att bli kvar inom svensk vård... Detta beror inte enbart på dåliga löner utan har också JUST sin förklaring av ekonomisk/resursfördelning inom sjukvården, där patienterna inte längre kommer i första rummet och glöms bort. Mången vårdpersonal ser onödigt lidande och flyr istället till sjukvård där resurserna finns. Under 90-talet har det eviga språket varit" SPARA"... "LÄGG NER"... Jag kan inte se att detta blivet något sparande, men däremot tvärtom slöseri med att först utbilda läkare och sjukvårdspersonal som sedan måste flytta utomlands (också för att de mår dåligt av vad de ser inom vården i vårt land). Istället skall Utländsk sjukvårdspersonal importeras, som inte har vår kulturella bakgrund och förstår det totala språket en människa har som söker vård.

***

Den senaste tiden har många fall om våld och vanvård rapporterats via media, bara toppen av ett isberg har ännu visat sig och samtliga fall kommer inte fram för att personal som anmäler blir smutskastad eller så vågar ej media ta fram det i ljuset.

***

Ja, LEX-SARAH borde i hög grad även gälla barnavård. Jag har under många år sett barnmisshandel som anhörig. Gräsliga brännskador, barn som uppger de blivet slagna så de har haft blodränder på kroppen, tvingas av Sociala myndigheter i Åmål att köras tillbaka där de blir misshandlade, barn som inte får gränser utan tillåts skolka skolan, barn som blir utsatta för mobbing, barn som rapporteras får se lesbiska pornografiska filmer, grannar som larmar om misshandel och vanvård, barn som vägrar åka till sin moder och när de träffar henne genom våld och tvång av SOCIALA i ÅMÅL gömmer sig och skriker trotts lockande moder med godis och presenter, barn som skickar brev till sin pappa om rop på hjälp och vill bo hos honom, barn som man glömmer och gömmer i sina sekretesshandlingar för att dölja sina politiska och sociala misstag, barn som rapporteras träffa modern drogad, barn som undanhålls sjukvården när de behöver vård, barn som hittas på gatorna gravt brännskadade, BARN SOM blir rapporterade misshandlade genom underlåtenhet av Socialen i ÅMÅL JO anmäls, BARN som anmäls till Socialstyrelsen och där ärendet går vidare till VÄNERSBORGS Länsstyrelse blir efter utredning förkastat med förklaringen FN-KONVENTIONERNA och BARN-KONVENTIONERNA gäller inte i svensk lag…BARN som skall omhändertagas önskar få bo hos sin pappa enligt utredning, BARN som växer upp i fosterhemmet utvecklar ANOREXIA tillsammans med fosterfamiljens EGNA BARN!!!

BARN som när vi träffar det 18 år gammalt och när behandlingen är ”AVSLUTAD” ser ut som det har varit i HITLERS DÖDSLÄGER, BARN som presenteras i Trollhättans tidning men under falsk identitet och där inte sammanhanget framkommer, BARN som har en pappa som ringer 25 mil från ÅMÅL talar om för dessa ynkryggar SOCIALCHEFER hur de behandlat hans barn och hur de dolt misshandeln och tidigare lämnat falska rapporter om utredningar samt underlåtit att uppdatera sina rapporter, han talar om för dessa ynkryggar tydligt att så här får man inte göra mot barn .

***

Jag såg denna pappan bli hämtad efter sitt telefonsamtal, hämtad som ett djur i en polisbil och mitt i natten kastad i förhörshäkte i ÅMÅL, nedbruten av deras förnedring blir han också dömd till 3års villkorlig med 1års skyddstillsyn samt fick böta 6000 Kr till brottsofferjouren för hot mot tjänsteman mot sitt nekande, men de ville först rubricera det till våld mot tjänsteman. En syndabock skulle koras eftersom att det skulle legitimera deras underlåtenhet till att låta barnen bli sedda! SOCIALCHEFERNA blev polisanmälda men i ett korrupt system som detta avskrivs deras ansvar.

LEX SARAH och FN-KONVENTIONERNA OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA RESPEKTERAS INTE AV SVENSKA POLITIKER OCH I SYNNERHET INTE AV POLITIKERNAS INSTITUTIONELLA REDSKAP I ÅMÅL.

***

Dokument och handlingar finns tillgängliga om detta

 

 

Till Arkiv I

 

Till Arkiv II

 

Till Artiklar

 

Tillbaka till Arkiv III

 

 

 

Powered by AIS