Swedish

Välj ditt språk

Mamma fråntas sitt spädbarn

eller Spädbarn berövas sin mor

Artikeln handlar om en vårdnadstvist mellan en svensk mor och hennes utländske barnafader, men den återges här eftersom den lika gärna hade kunnat handla om en mor som tvingas överlämna sin nyfödda baby till fosterföräldrar. Sveriges socialhistoria - och NKMR:s hemsida - uppvisar otaliga fall där förvaltningsdomstolarna helt stelbent följer de uppställda reglerna - Haagkonventionen - i det här specifika fallet, i stället för vad som bevisligen är "barnets bästa".

I ett fall i början av 2005 har socialtjänsten i Svalövs kommun beslutat att tvångsomhänderta ett spädbarn - och länsrätten i Skåne dömde till socialtjänstens fördel - trots att modern redan hade lämnat kommunen och bosatt sig i en annan kommun. Domen har emellertid inte kunnat verkställas eftersom socialtjänsten, trots att man använt sig av polishjälp och genomsökt alla barnavårdscentraler, inte lyckades hitta modern och barnet inom den månad som lagen föreskriver för domens giltighet.

Hur det lilla spädbarnet som tas ifrån sin mamma mår framgår av bilderna på lilla Anne Edner i The Edner Case.

 

 

 

Lena får behålla sonen tills vidare.
Kammarrätten har upphävt länsrättens dom
Av David Högfeldt

För tillfället kan Lena Andersson andas ut. Kammarrätten meddelade på måndagen att länsrättens dom är upphävd. Därför behövde hon inte lämna ifrån sig lille sonen David i går.

Världen idag, 2005-10-26

 

 

 

Svensk mamma fråntas baby
måste lämna ammande barn till algerisk pappa
Av David Högfeldt 

7 månader gamla babyn David ska fråntas sin svenska mamma och i morgon tisdag överlämnas till sin brittisk-algeriska pappa, som barnet inte träffat på fyra månader. Det har Länsrätten i Stockholm beslutat.

Världen idag, 2005-10-24

 

 

 

Tvångsomhändertagande av nyfödda barn
Av Tryggve Emstedt

 

The Edner Case
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Fallet Anita & Jemima Saxton
Av Anita Saxton

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS