Märstafallet - Nyfött barn togs från sina föräldrar
Artiklar publicerade i Nyheterna och Märsta.nu - 2011-03-16

 

Webmasters kommentar:
Det är mycket vanligt förekommande att socialtjänstens personal tvingar nyblivna mammor att vistas på behandlingshem, varefter barnen tvångsomhändertas och placeras i fosterhem.
Majoriteten av dessa tvångsomhändertagandefall kommer inte till media och således inte till allmänhetens kännedom.

Nederst följer tolv fall, i omvänd kronologisk ordning, som belyser socialens tillvägagångssätt.

 

Bebis togs från föräldrar
Av John-Åke Lindgren

nyhetskanalen.se rapporterar under onsdagen att en tremånaders bebis togs från sina föräldrar i Märsta. Orsaken var att mamman har en lindrig utvecklingsstörning. Pappan är dock friskförklarad och säger till nyhetskanalen.se att "det är som att ta nåns hjärta från kroppen och rycker ut det". Socialtjänsten i Sigtuna är oroliga för att pappan ska lämna barnet i moderns vård.

marsta.nu - 16 mars 2011


Nyfött barn togs från sina föräldrar "Som om någon ryckt mitt hjärta ur kroppen"
TV4Nyheterna Stockholm

Tänk dig att ditt barn blir omhändertaget av socialen efter bara en vecka på BB. Det var vad som hände Ann-Louise Nord och Mikael Carlsson från Märsta.

TV4Nyheterna Stockholm, nyheterna.se - 2011-03-16
Socialen har tagit mitt barnbarn
Inga-Lill Elenius, Norrbottens-kuriren - 2011-01-10


Värnamofallet: tvångsomhändertagande av den vietnamesiska bebisen

En serie artiklar i olika media 2008-03-12 - 2008-05-26

Vännäsfallet: "Socialen stal vårt barn"
En serie artiklar i olika media, 2007-07-09 --


Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn

”För dumma” för att ha barn

- OSKARSHAMNSFALLET

Några artiklar om hur socialens personal i Sverige dömer ut föräldrar och konfiskerar deras barn

 

KUMLAFALLET
En serie artiklar om en förtäckt adoption genom illojal användning av LVU


Pseudoadoptioner av fosterbarn i Sverige.
Föredrag av Siv Westerberg vid NKMR's symposium i Göteborg den 17 juni 2000.


Förtäckta adoptioner - två fall

Föredrag hållet av Ruby Harrold-Claesson vid NKMR:s symposium i Göteborg, den 17 juni 2000

Fallet Christina - Att ta ett barn
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Tvångsomhändertagande av nyfödda barn

Av Tryggve Ekstedt

  

Klart olagligt att skilja tvillingarna från sin mor

Av Siv Westerberg


De tog hennes barn på BB

Av Siv Westerberg, jur. kand., med. lic.Tillbaka till Artiklar

 

Till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

Powered by AIS