Media måste avslöja rättsövergrepp

Av Ruby Harrold-Claesson, jur kand

 

 

 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordförande i NKMR.

 

Inlägget är tidigare publicerat i Mediekritik.nu.

 

 

 

 

 

I egenskap av ordförande i "Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers rättigheter i de nordiska länderna" har jag under senare tid blivit kontaktad av fem olika socionomer från olika delar av Sverige. Samtliga hade starka klagomål att anföra mot sin egen yrkeskår. I tre fall gällde det tvångsomhändertagande av det egna barnet. I de två övriga fallen var socionomerna fosterföräldrar/kontaktpersoner - en till ett par vars barn är omhändertaget och placerat i ett annat fosterhem och den andra var fosterförälder till tre barn som plötsligt flyttades till ett jourhem för att sedan flyttas vidare till ytterligare ett fosterhem. För samtliga fem var det en chockartad upplevelse att deras "kollegor" inom socialtjänsten kunde misshandla barn på ett så grovt sätt.

 

För det fall att någon undrar kan jag upplysa om att jag är privatpraktiserande jurist i Göteborg och jag har varit föräldraombud i åtskilliga LVU-mål. Jag har således förstahands erfarenhet av hur socialtjänsten och deras stödpersonal bestående av psykologer, advokater, fosterföräldrar och domarna i förvaltningsdomstolarna misshandlar barn och deras föräldrar. Dessvärre leder anmälningar till polis, JO, Länsstyrelse och/eller socialstyrelsen inte till bättring. Tvärtom. Utebliven kritik eller en nedlagd förundersökning resulterar i att de felande socialtjänstemännen och deras politiska nämnder får fria händer att fortsätta sina missgärningar. Detta har fd lagmannen vid Solna Tingsrätt, Brita Sundberg-Weitman, varnat för i sin bok "Rättsstaten åter!"

 

På grund av det rättslösa tillståndet som råder inom barnevernet i Norge har ett antal grupper tagit saken i egna händer och påbörjat en landsomfattande kamp mot barnevernet och deras samarbetspartners. Psykologer, domare, advokater, anställda inom barnevernet hängs ut med namn och bild på Internet! Listan upprättades redan förra hösten men aktionen har fått massmedialt intresse sedan början av mars 2004. Samfunnsmagasinet (www.sfm.no) som Susanna Svensson nämnde i sitt inledande inlägg har skrivit om aktionen. Se Landsomfattende kamp mot barnevernet och på Innformasjon og Vurderinger av personer knyttet til barn og omsorg kan ni beskåda listan över de godkända och de underkända personerna.

 

Läs gärna i Borgerdebat.dk om den norska kampen på Landsomfattande kamp mot barnevernet  och på "Foreningen2Foreldre" (F2F) Landsomfattende kamp mot barnevernet

 

 

 

Landsomfattende kamp mot barnevernet
Politi, dommere, advokater, barnevernsansatte hengt ut på Internett
Av Jan Hansen

 

Barnevernsansatte uthengt på nettet

Ansatte i barnevernet føler seg krenket og trakassert av et nettsted som driver omfattende overvåking av barnevernsansatte.

Av Anne Sturød og Birgitte Malling

 

Innformasjon og Vurderinger av personer knyttet til barn og omsorg

Opplysningene er hentet fra offentlige kilder, internett, SSB, Barnevern, Domstoler, private og foreninger.

 

Trusler mod socialrådgivere
Af Hanne Ø

 

Tillbaka till Artiklar

 

Powered by AIS