Nancy Schaefer avslöjar ondskan inom de sociala myndigheterna (CPS) i USA
Tal av Nancy Schaefer vid Eagle Forum rådet XXXVII, den 25 - 28 september, 2008

Avskrift och översättning: Lena Edstam

 

 


Nancy Schaefer är fd senator i delstaten Georgia, USA. Nancy Schaefer var grundare och VD för Family Concerns, Inc., (1985-2005), som är en ideell organisation med säte i Georgia. Family Concerns skapades för att stärka och skydda familjen genom lokal, regional, nationell och internationell politik.

Lyssna på Nancy Schaefers tal här Nancy Schaefer on CPS

För mer information se Nancy Schaefer.

Ett stort tack till Lena Edstam för denna översättning.

 

 

 

I fyra år har jag hört från familjer som kämpar för att få tillbaka sina barn som CPS har tagit ifrån dem.

 

Jag skrev en dräpande rapport förra året om den korruption som pågår inom CPS. I sista sammanträdet i parlamentet (General Assembly) i Georgia introducerade jag en Motion (Senate Bill 415) angående omhändertagande av minderåriga.

 

Däri krävdes att den tidsrymd som de sociala myndigheterna (Department of Human services) hade fastställt för nödsituationer när omhändertagande av barn kan ske utan domstolsbeslut skulle bli 72 timmar istället för sju dagar.

Det krävdes också ett domstolsbeslut innan socialen ska kunna tränga sig in i ett hem och ta barn från sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Det krävdes att Familjedomstolen skall vara offentlig. Sekretessen och hemlighetsfullheten i Familjedomstolen skyddar fel personer.

Det krävdes att ingen immunitet ska ges i de fall då ett tvångsomhändertagande av barn har vidtagits utan saklig grund. Inte heller i fall där mediciner har ordinerats barnen utan föräldrarnas medgivande.

Och det krävdes att staten inte ska ansöka om, få, eller ta emot pengar för att stimulera adoptioner till följd av 1997 års Adoptionslag.

CPS har blivit ett skyddat imperium som bygger på att de kan ta barn och splittra familjer. Visst finns det fall där barn måste räddas ur mycket svåra förhållanden, och barn som behöver skydd, men min rapport handlar om barn och föräldrar som är föremål för legala kidnappningar. Jag har arbetat med kanske 300 fall i staten [Georgia]och flera hundra i landet i övrigt, och i den ena staten efter den andra är jag lika fullkomligt övertygad om att det inte finns något ansvarstagande inom de sociala myndigheterna.

Jag har dragit följande slutsatser:

Familjeseparationer av och bortryckande av barn är en blomstrande affär som växer därför att staten och lokala regeringar har blivit beroende av det för att balansera sin växande budget med skattepengar. Byråkratin är enormt stor speciellt om vi tittar på vem som får betalt: statsanställda, advokater, domstolsutredare, domstolspersonal och domare, psykologer, konsulter, psykiater, terapeuter, fosterföräldrar, adoptivföräldrar, osv.

Alla använder de sig av barnen som är i statligt förvar för ett säkert jobb.

Adoptions- och Familjeskyddslagen lanserades av Walter Mondale 1974 och senare av President Bill Clinton 1997, som föreslog kontanta bonusar till staterna för varje barn som blev adopterat från fosterhemssystemet.

 

För att kunna få fortsätta att få dessa adoptionsbonusar behöver de lokala sociala myndigheterna fler barn. De måste ha varor som säljer och de måste ha ett stort utbud av varan så köparen ska ha mer att välja på. Vissa delstater ger $ 4 000 - $ 6 000 i bonus för varje barn som adopteras bort till främlingar och ytterligare $ 2 000 för barn med speciella behov.

Arbetsgivarna arbetar så att dollarn fortsätter att flyta in. Men det är bara början på hur formeln fungerar; varje bonus multipliceras med procenten som staten har lyckats överträffa sitt adoptionsantal med. Det är därför som stater och kommuner arbetar hårt för att nå sina mål med att öka antalet adoptioner från fosterhemssystemet. Som ni förstår, är det här programmet sanktionerade från högsta nivå och det är socialen som driver det hela. Det är därför som offren i de sociala myndigheterna inte får någon hjälp från sina lagstiftare. Det förklarar också varför min Motion 415 drabbades av ett sådant nederlag i rättskommittén och varför jag blev stoppad vid varje vägkorsning och varför jag blev besegrad vid omvalet förra månaden [september 2008] av en annan Republikan.

Skattepengar används för att hålla detta gigantiska system flytande.

Många mor- och farföräldrar har ringt mig under den tid då de kämpade för att få ta hand om sina barnbarn innan de blev uppslukade av systemet: mor- och farföräldrar som förlorat sina barnbarn till främlingar har förlorat sitt eget kött och blod. Barnen har förlorat sin släkt och sina familjetraditioner, sina mor- och farföräldrar och också kontakt med sina föräldrar och sina egna arvingar.

Det Nationella Centret för misshandlade och försummande barn rapporterade 1998 att mer än sex gånger fler barn dog i fosterhemsvård än i normalbefolkningen. Och när det påstods att de var förflyttade till säkerhet (adopterade) visade det sig att det var en större chans för att dessa barn skulle lida av misshandel - inkl. sexuella övergrepp - än barn i den övriga befolkningen. Tänk på hur stor de här siffrorna är idag tio år senare.

Här är några rekommendationer som jag har på min lista:

 

·        Se till att det blir en oberoende granskning av alla statliga CPS och att det blir en federal kongressutredning av CPS.

 

·        Avskaffa de federala och statsfinansierade initiativ som har gjort att CPS har blivit en affärsverksamhet som separerar familjer för pengar.

 

 

Jag har bevittnat sådana orättvisor och sett de skador som har åsamkats så många familjer att jag inte vet om det är möjligt att reformera systemet. Det går inte att lita på systemet. Det tjänar befolkningen, det utplånar familjer och barn helt enkelt för att det har makt att göra så.

 

Vad jag har sagt under dessa få minuter är att vi måste konfrontera bedrägeriet inom CPS.

 

CPS kan ta barn när de använder sig av systemet som ju betalas av skattebetalarna, som tror att systemet är gjort för att skydda misshandlade och försummade barn. Byråkratin gör att dess arbetare drar nytta av det finansiella systemet så de kan använda barn för att tjäna pengar medan de förstör familjerna och deras liv.  Inget barn som har varit i detta system kommer någonsin att vara sunt eller helt och många har bara försvunnit och vi kommer aldrig att höra av dem igen.

 

Gud kommer inte att tillåta att detta händer våra barn och våra familjer. Hans hjärta slår för dessa barn, och han kommer att lyfta upp dem som slagits ned.

 

Det som de sociala myndigheterna i Amerika gör är ett kriminellt politiskt fenomen och det måste bli ett slut på det.

Jag vädjar till er att arbeta med mig så vi kan sätta våra barn och familjer fria.


 

Nancy Schaefer on CPS
YouTube.com

 


The Corrupt Business Of Child Protective Services
By Nancy Schaefer, Senator, 50th District - November 16, 2007, Updated: September 25, 2008


Förre JO: Detta är ett ondskefullt mål
Av Tomas Svedberg


Tillbaka till Artiklar


 

 

 

 

 

 

 

Powered by AIS