Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

2002-12-18

 

 

Inbjudan till presskonferens

 

Ny anmälningsservice som NKMR startar beträffande missförhållanden i fosterhem (familjehem) och myndighetsmissbruk från socialsekreterare, barnpsykiater m fl.

 

Med anledning av den folkstorm som har blossat upp kring Oskarshamnsfallet inbjuder NKMR till presskonferens angående anmälningsservice beträffande missförhållanden i fosterhem och tjänstefel av socialsekreterare m fl som NKMR startar när det gäller tvångsomhändertagande av barn.

 

Presskonferensen kommer att äga rum på

Siv Westerbergs Juridiska Byrå AB:s kontor, Skårsgatan 45, 412 69 Göteborg, torsdag den 19 december 2002, kl. 14.00.

 

NKMR får ständigt kännedom om grava missförhållanden i fosterhem och tjänstefel och myndighetsmissbruk som socialsekreterare, barnpsykiater m fl gör sig skyldiga till.

 

När det äntligen uppdagas att det i flera år har varit fråga om grov misshandel och sexuellt utnyttjande av fosterbarn från fosterföräldrarnas sida så får man intrycket att grannar, skolkamrater, skolkamraters föräldrar m fl känt till dessa missförhållanden men av rädsla för repressalier från fosterföräldrarna eller socialmyndigheten inte vågat anmäla saken.

 

Denna rädsla för att anmäla är välgrundad. Genom berättelser från vuxna fosterbarn har vi fått veta att grov fysisk misshandel av fosterbarn från fosterföräldrarnas sida är mycket vanlig och att det tydligen är så att många fosterföräldrar är synnerligen våldsbenägna. Det här vet även dessa fosterföräldrars grannar och de hyser en berättigad oro för hämndaktionen om de anmäler missförhållanden i fosterhemmet till myndigheterna.

 

NKMR har därför beslutat att fr. o m nu starta en anmälningsservice där NKMR står som anmälare. På det sättet behöver den som känner till missförhållandena, men inte vågat anmäla, inte själv skylta med sitt namn.

 

Vi uppmanar därför alla som känner till att det föreligger missförhållanden i ett fosterhem, eller kanske rent a själv är fosterbarn som utsätts för fysisk och psykisk kränkning i fosterhemmet att rapportera detta till NKMR. Vi kommer då att göra en kortfattad anmälan till vederbörande myndighet där vi anmäler at vi har fått in uppgifter som gör att vi misstänker att fosterföräldrarna (här anger vi namnet) gör sig skyldiga till misshandel eller vanvård av i hemmet placerat fosterbarn. När det gäller socialsekreterare, barnpsykiater, barnpsykologer som skriver osanna och oseriösa saker i sina uttalanden kommer vi att göra motsvarande anmälan där vi anmäler misstanke om tjänstefel. De myndigheter som kan bli aktuella som mottagare för dylika anmälningar är Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, Läkarförbundet, Psykologförbundet och socialmyndigheten.

 

NKMR är ju en ideell organisation och vi har begränsade ekonomiska och personella resurser. Allt arbete inom kommittén utförs ideellt och ingen av våra medarbetare uppbär någon ekonomisk ersättning för sitt arbete. Vi har därför inte möjlighet att driva omfattande enskilda ärenden utan det vi kan stå till tjänst med är att skriva en anmälan med NKMR som anmälare och sedan blir det å vederbörande myndighets sak att göra utredningen.

 

Vi tror att vår nya anmälningsservice fyller en stor funktion och alla som har kännedom om missförhållanden i ett fosterhem eller har kännedom om att en socialsekreterare t ex angriper en helt oförvitlig barnfamilj i grannskapet har möjlighet att rapportera till oss. Vi står till tjänst med anmälan i NKMR:s namn.

 

Anmälan kan göras per telefon till ordf. i NKMR, jur. kand. Ruby Harrold-Claesson,

tel: 031-702 03 85; fax: 031-702 52 42; e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., eller post:

NKMR, Ströms väg 37, 424 71 Olofstorp.

 

 

Ruby Harrold-Claesson,

Jur. kand.,

Ordf. i NKMR

 

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Tillbaka till Pressmeddelanden

 

 

Powered by AIS