Nytt register för landets HVB-hem

Av Tomas Bengtsson/TT


 

 


Nyhetsnotisen har saxats från Svenska Dagbladet den 2 mars 2009.

 

 

Med ojämna mellanrum kom­mer larm om att redan utsat­ta barn och ungdomar far illa på Hem för vård och boende (HVB). Nu har ett nytt natio­nellt register skapats för landets HVB-hem.


- Det har inte funnits någon sam­lad lista på det här. Det har hittills inte legat på någon myndighet att ha en samlad kunskap om alla HVB-hem, och det är det många som har behov av, säger Ann Holmberg, chef för sociala tillsynsenheten på Socialstyrelsen. På landets cirka 740 HVB-hem placerar kommunerna barn och ungdomar med missbruksprob­lem, vissa sociala problem eller psykiska funktionshinder. De drivs av Statens institutionsstyrel­se (Sis), kommunala aktörer, men de allra flesta är i privat regi.

Registret innehåller nu namn på alla hemmen, var de liggen vil­ken behandlingsform och vilka målgrupper de specialiserar sig på - och där ska även läggas in uppgifter från länsstyrelsernas tillsyn av respektive hem.

 

- Det måste ju finnas någon funktion i samhället med över­blick eftersom det rör sig om väldigt utsatta människor, säger Holmberg.;

 


Nytt nationellt register för HVB-hem

Tomas Bengtsson/TT Stockholm TT, svd.se 2009-03-01


 Dalslandsfallet - Tyskt barn rymt från tyskt barnhem i Dalsland
 En serie artiklar i olika media, 2009-01-06 --


Vart tredje HVB för barn och unga brister i säkerhet
Pressmeddelande från Socialstyrelsen - 2009-02-04


Tillbaka till Artikelindex

 

Powered by AIS