Också en norsk mamma friades efter incestdom

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 

 

 


Ruby Harrold-Claesson, är som bekant ordf. i NKMR.

Inlägget sändes till Aftenposten och till DN men båda har avböjt att publicera det.

 

 

 

 

 

 

Aftenposten.no har publicerat en artikel med titel "Over 20 incestdømte er frifunnet". Också DN (2/12) har publicerat en artikel om de frikännanden i incestmål som har ägt rum i Norge under det senaste året. I artiklarna påstås det att det är män som har varit offer för denna häxprocess. Faktum är att inte enbart män har varit offer för dylika anklagelser. Dessa har även drabbat mödrar.

 

Den 10 juli 2003 publicerade Lars Fogelstrand vid Glåmdalens Tidning en artikel "Stemplet som sex-forbryter i 12 år" som handlade om Gunn Hege Finstad som i 12 års tid hade varit stämplad som sexförbrytare mot sin egen dotter. (Artikeln finns i NKMR's artikelsektion). Efter domen 1991 flydde den gravida Gunn Hege Finstad med sin sambo till Finland eftersom hon befarade att barnevernet (socialtjänsten) i Nord-Odal skulle tvångsomhänderta den nya babyn också.

 

Gunn Hege Finstad och hennes familj saknar helt förtroende för norska myndigheter. Hon är bitter pga att myndigheterna har förstört hennes familj och utsatt henne och barnen för stort psykiskt trauma. Hon har inget gott att säga om socialkontoret i Nord-Odal. Hon säger i artikeln att hon misstänker att de var ute efter henne i brist på annan sysselsättning. En allvarlig konsekvens för familjen är att barnet som föddes i Finland inte kan kommunicera med sin syster eftersom den ena talar finska, den andra norska.

 

Trygve Lange-Nielsen som var Gunn Hege Finstads advokat anklagar barnevernet för att ha ödelagt barnets och familjens liv.

 

Falska anklagelser om sexövergrepp mot barn har således inte bara drabbat män/fäder och ödelagt deras och barnens liv och deras relationer sinsemellan, utan den har också drabbat mödrar och medfört lika ödesdigra konsekvenser för dem och deras barn.

 

Norge är dock inte unikt på den här fronten. Socialtjänsten i Sverige har också anklagat mödrar för incest mot sina barn. I ett fall i västra Sverige blev en mor dömd sedan hon vid ett umgängestillfälle upptäckte och anmälde att hennes tvångsomhändertagna dotter hade klåda i underlivet. Modern friades i hovrätten. I ett fall i Stockholm anklagade socialtjänsten en mor för sexövergrepp mot sin femårige son. De placerades på utredningshem men modern och barnet flydde till Finland. Så slapp de att få sina liv ödelagda av socialen. 

 

Dessa fall är inte enbart skadliga för de direkt inblandade utan också för varje "civiliserat" samhälle.

 

 

 

Stemplet som sex-forbryter i 12 år

Av Lars Fogelstrand

 

Mange feilaktig dømt for incest

Av Lars Fogelstrand

 

 

Tillbaka till Artikelindex

 

 

 

Powered by AIS