Swedish

Välj ditt språk

Om hot mot socialtjänsten
Av "Janne Jonsson" 


Inlägget är tidigare publicerat, 2004-03-01, i Östersundspostens debattsida "tyck till". Skribenten, en socialsekreterare "Janne Jonsson" skriver om hot mot personalen vid de sociala myndigheterna i Bergs Kommun i Jämtlands län.

 

Länken till inlägget fungerar inte längre.

http://www.op.se/tycktill/forum.php?id=8896&disp=8896&forum=1

 

 

 

 

Visst är det trist när det går så långt att en människa blir så desperat att den måste tillgripa hot mot tjänstemän. Men varför är vissa så desperata? Mycket av hotbilden framkallar socialtjänsten själva. Det sker genom svårigheter att bemöta hjälpsökande och förståelse för dennes problem. Som socialsekreterare har du en maktposition i dag. Det är du som bestämmer om människor skall få hjälp eller inte. Tyvärr är det så att många socialsekreterare inte klarar av den här positionen. De kan inte heller bemöta och förstå de hjälpsökandes problem, därför uppstår ofta konflikter. Det går inte att kritisera och söka förklaringar för socialtjänstens handlande heller. Du möts bara av förklaringar om sekretess och liknande.

I dag arbetar socialtjänsten över stora delar av Sverige efter en arbetsmodell som kallas ”Uppsalamodellen”. Enligt denna ställs den hjälpsökande som själv vållande till sin situation och måste då ställa upp på allehanda villkor för att eventuellt få någon hjälp. Modellen sätter den hjälpsökande i en mycket utsatt position där du ibland anklagas för lögner eller fakta inte kontrolleras av socialtjänsten. Om du försöker behålla din personliga integritet och inte går med på allehanda krav nekas du hjälp. Du kan ställas utan några ekonomiska medel under mycket lång tid, år eller längre. Den här modellen skapar också ett beroende av hjälp från socialtjänsten. Får du hjälp är det bara så du nästan får näsan över vattenytan till nästa gång du måste ha hjälp. Till slut sitter du fast i den här fällan och har ingen chans att komma ur. Det här är tvärt emot vad socialtjänstlagens ”portalparagraf” säger. Men tyvärr är det här fakta i dagens Sverige. Socialtjänstens försök att hålla nere kostnader blir många gånger mycket dyrt för kommuner och hjälpsökande. Det saknas långsiktiga strategier som ger den hjälpsökande en möjlighet att komma ur sin svåra situation. Med andra ord är det inte så konstigt att människor blir så desperata att de tillgriper hot när hjälp inte ges hjälp eller de bemöts med förakt och likgiltighet.

 

Om hot mot socialtjänsten - Forts.
Av "Janne Jonsson"


Artiklar om hot mot socialtjänstens personal

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS