Offentlig fattigdom i  Bergen
Av Fagforbundet – Fagforeningene i Bergen

 

 


Artikeln är tidigare publicerad i Bergens Tidende Debatt den 20 juni 2004.

Artikeln återges här med Fagforeningenes i Bergen och författarens benägna tillstånd.

 Byrådet i Bergen har lagt frem sin tertialrapport 2004-1 for Bergen kommune. Rapporten viser at Bergen kommune ikke har styring på økonomien. Det er økningen i helse-, sosial- og barnevernsutgiftene som preger overskridelsene. Det byrådet foreslår at bystyret skal vedta mandag 21. juni kan grovt sett deles inn i to grupper: uspesifiserte kutt på allerede pressede områder og tiltak hvor vi vil stille spørsmål ved nettoeffekten av tiltakene. Flere av innsparingsforslagene vil medføre økte eller nye utgifter på andre poster – og da er vi like langt.

BT skriver på lederplass om «Fattige Bergen», medlemmer av byens politiske partier skriver om «Fattigdom i Bergen». Vi leser at over 10.000 mennesker lever i fattigdom i Bergen. Hver av disse disponerer under 50 prosent av befolkningens gjennomsnittlige inntekt.

Fagforbundet ser med bekymring på at det er de svakeste som skal rammes nok en gang. Byrådet foreslår å kutte i sosialhjelpsutgiftene. Argumentet som brukes er at det andre steder i landet er lavere satser enn Bergen. Fagforbundet synes det er en forkastelig tanke at fordi andre har det «verre» så skal vi også gjøre det verre for disse menneskene. Ser man derimot på  hvor mye det er å spare på å gjennomføre disse tiltakene så får man en forsvinnende liten effekt i budsjettet samlet sett.

Byrådet har lagt frem 34 punkt der de foreslår kutt. Det vil føre for langt å gå inn i hvert punkt, men Fagforbundet betviler realismen i forslaget og har ingen tro på at det er mulig å oppnå den antatte effekten på 105,6 millioner kroner i løpet av 2. halvår 2004. Kan den enkelte avdeling eller etat akseptere å gå god for realismen i innsparingstiltakene som foreslås?

Bergen kommune er i dag inne i en stor omstillingsprosess der bydelsadministrasjonene avvikles fra 1. juli år. Vi vet at omstillinger og endringer i en stor organisasjon har sine «flytteutgifter». Nye og urealistiske innsparingstiltak vil lett føre til nye utgifter, men innsparingen kan vise seg å utebli. Det er de samme partiene som styrer Bergen i dag som styrer landet. Vi ser nå resultatet av en bevisst politikk fra regjeringen – sultefôre kommunene slik at tjenestetilbudet blir så dårlig at veien til privatisering av tjenestene blir eneste alternativet.

Bystyret innbys til å gi byrådet enda flere fullmakter enn hva byrådet i dag mener å ha. Vil bystyret gi fra seg mer innflytelse og avgjørelseskraft til byrådet? Her er allerede gjort en del verdivalg i en retning Fagforbundet ikke kan gi sin tilslutning til, og vil bystyret nå bekrefte denne samfunnsutviklingen?Socialnämnden i Kumla går back med drygt fyra miljoner!
Av Ruby Harrold-Claesson


Budgetunderskott i Bergsjön orsakat av "köpt vård". Besvikna Bergsjöbor demonstrerade.
Av Ruby Harrold-Claesson
  

Så mycket kostar Götene-fallet skattebetalarna
Av Tomas Svedberg


Götenefallet - Sluta slösa Götene
En av flera Götenebor som tappat förtroende för socialnämnden


Götenefallet - En skam för Götene
Upprörd Götenebo


Ansvariga politiker i socialnämnden i Götene ångrar inget
Av Tomas Svedberg


Ansvariga politiker i socialnämnden i Götene ångrar inget
Av Tomas Svedberg Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS