NKMR SÄNDE DET HÄR ÖPPNA BREVET TILL BARNE- OG FAMILJEMINISTERN MED ANLEDNING AV DEN 16 ÅRIGA ZIGENSKA FLICKANS, SONITA BLOM, TRAGISKA DÖD DEN 8 FEBRUARI 2002.

 

BREVET SKICKADES MED FAX TILL NTB:S UTRIKES- OG INRIKESREDAKTION

 

 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR

För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna

Ordf. Ruby Harrold-Claesson, Jur. kand., Ströms väg 37, S-424 71 OLOFSTORP, Sverige.

Tel. (+) 46 31 - 70 20 385, Fax. (+) 46 31 - 70 25 242, Org.nr 855102-0053

Pg. 444 88 81 -5

Domänadress https://www.nkmr.org  

 

 

 

 

2002-03-26

 

Statsråd

Karita Bekkemellem Orheim
Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep,

N-0030 Oslo,

Norge

 

 

ÖPPET BREV TILL STATSRÅDET.

 

ÄRENDE: SONITA BLOMS TRAGISKA DÖD

 

Bästa Minister!

 

Undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i NKMR, skriver till Er för att uttrycka vår harm och vrede över den 16-åriga zigenska flickans, Sonita Blom, tragiska död i barnevernets isolat den 8 februari 2002.

 

Det är synnerligen otillfredsställande att ett barn eller en ungdom skall möta sin död under oklara omständigheter och pga bristande tillsyn av socialmyndighetens personal. Att en ungdom dör under sådana omständigheter är illa; att en zigenarungdom dör under sådana omständigheter gör inte saken bättre. Tvärtom.

 

Barnevernet är ju till för att skydda och stöda. Sonita Blom var tvångsomhändertagen och placerad i fosterhem. Det är ett nederlag för barnevernet - den hjälpande verksamheten - att en ungdom i dess vård berusar sig på droger. Eller kan det vara så att det är just på grund av omhändertagandet och separationen från sina nära och kära som flickan använde sig av droger?

 

NKMR förväntar sig att regeringen skall tillsätta en utredning kring fallet Sonita Blom samt att det skall anordnas en høring om förutsättningarna för barnevernets hantering av ungdomar i allmänhet och berusade ungdomar i synnerhet.

 

Olofstorp, dag som ovan.

 

Med vänlig hälsning

 

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

 

 

 

Tillbaka till Sonita Blomfallet

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Powered by AIS