Solhem tidigare fall för arbetsmiljöinspektionen

Av Anna Hübsch

 

  

Anna Hübsch är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den den 25 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

SÄVSJÖ

För drygt ett år sedan upptäcktes stora brister i arbetsmiljön på Solhem. Det fanns ingen handlingsplan för vad som skulle göras om någon av de anställda visade sig ha missbruksproblem.

 

- På ett sådant hem är det särskilt allvarligt om det skulle visa sig att personal missbrukar. Därför måste det finnas rutiner att gå efter, säger Arne Harrysson vid arbetsmiljöinspektionen i Växjö.

 

Det var i oktober år 2000 som Arbetsmiljöinspektionen i Växjö kontrollerade den psykosociala arbetsmiljön på behandlingshemmet Solhem.

- Det fanns skäl att göra en inspektion där. Vad som föranledde det kan jag inte uttala mig om men SKTF fanns med i bilden, säger Arne Ågren, jurist på Arbetsmiljöinspektionen i Växjö.

 

Arbetsmiljöinspektionen hade mycket att anmärka på vid sitt besök. På Solhem fanns det inga mål för arbetsmiljöarbetet. Dessutom fanns ingen tydlig rapportering av tillbud.

 

Viktigt rapportera tillbud

- När det händer incidenter måste de rapporteras för rätt som det är sker det något större tillbud. Har man en rapport att gå på kan man då se samband och upptäcka vad som gått fel och vad man ska göra för åtgärder så att det inte sker igen, förklarar yrkesinspektör Arne Harrysson.

 

Det var Harrysson som gjorde inspektionen på Solhem år 2000 och i dag minns han inte vad som gjorde att frågan om tillbud kom upp och kan därför inte svara på, om det berodde på att det inträffat tillbud på Solhem. Enligt vad Harrysson kan påminna sig var det inte heller missbruk bland de anställda som ledde till att den frågan kom i dagen. Han ser dock allvarligt på att det vid inspektionen upptäcktes, att det inte fanns någon handlingsplan för vad som skulle göras om någon av de anställda visade sig ha missbruksproblem.

 

Rutiner måste finnas

- På ett sådant hem är det särskilt allvarligt om det skulle visa sig att personal missbrukar. Därför måste det finnas rutiner att gå efter.

Vid inspektionen upptäcktes också andra brister men samtliga brister var åtgärdade när arbetsmiljöinspektionen gjorde en ny kontroll på Solhem ett halvår senare.

 

- Då tyckte jag att allt verkade bra och att föreståndaren verkade ha tagit tag i arbetsmiljön, förklarar Arne Harrysson.

Enligt vad han vet är det bara denna enda gång som arbetsmiljöinspektionen funnit brister i arbetsmiljön på Solhem.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Powered by AIS