Swedish

Välj ditt språk

ÖRNSKÖLSDVIKSFALLET TVÅ
Ett familjehem (nysvenska för fosterhem) måste uppfylla vissa krav för att kommunen ska godkänna det. Det finns ett fosterhem med 21 betalningsanmärkningar och begäran om konkurs i kronofogderegistret.

En avdelningsdirektör vid Socialstyrelsen tycker uppgifterna låter oroväckande.
- Elströmmen skulle ju kunna klippas och i ett sånt hem är det knappast lämpligt att ta hand om barn, säger man.

Humanistiska förvaltningen på kommunen, som är inblandade i placeringen av omhändertagna barn i Örnsköldsvik, uppger att det inte finns några absoluta krav att familjehem inte får finnas i myndighetsregister. Trots detta anser de att betalningsanmärkningar och konkurser ska ingå i en helhetsbedömning av familjen som ska ta hand om barn.

Uppenbara brister som i det nämnda fallet inte vägde tillräckligt tungt. Trots dessa brister skickar Örnsköldsviks kommun omhändertagna barn till sådana miljöer.

 

Allvarliga hot i fall om omhändertagen flicka
Örnsköldsvik. Turerna kring fallet med en flicka som kommunen omhändertog har tagit en otrevlig vändning.
En eller flera personer ringt in allvarliga hot till familjehemmet där flickan vistas.
Örnsköldsviks Allehanda 2006-04-07

 

21 anmärkningar hos familjehem
Av Eva Gidlund

Ett familjehem har 21 betalningsanmärkningar förra året, elräkningar, studiemedelsavgift, telefonräkningar, obetald skuld till landstinget, tv-avgift. Ansökan om konkurs finns också för ett företag men konkursen är inte avslutad.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-03-28

 

 

 

Familjehemmen kontrolleras inte

Av Bo-Göran Bodin

 

Dålig kontroll av HVB-hem leder till fusk

Av Bo Göran Bodin, Nuri Kino


Bristande kontroll av kontaktfamiljer

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS