Örnsköldsviksfallet

Det kom ett anonymt brev till sociala utredningsenheten inom humanistiska förvaltningen i början av februari 2005. Två veckor senare gjorde socialsekreteraren en timmas långt hembesök hos den aktuella familjen. Barnet och familjen får högsta betyg hos läkarna. Länsrätten beslutade om LVU men framhöll att det som är bäst för flickan är insatser riktade mot familjen, utan att separera flickan från familjen.
Familjen skickades till ett utredningshem i Östersund där de skulle stanna i åtta veckor. Efter cirka fyra veckor avbröts vistelsen då föräldrarna ifrågasatte personalens bemötande av dottern som var både ledsen och rädd, vilket utmynnade i att polis tillkallades. Föräldrarna fick vid detta tillfälle, 15 december 2005, veta att dottern skulle omhändertas enligt LVU, ett beslut som fattades av humanistiska nämndens socialutskott, och föräldrarna avvisades från utredningshemmet. Länsrättens dom om att inte separera flickan från föräldrarna klingar ohörd.

Artiklarna är publicerade i Örnsköldsviks Allehanda 2006-03-22 --

 

 

LVU-fallet har kostat mer än en miljon

Av Eva Gidlund

ÖRNSKÖLDSVIK. Tvångsomhändertagandet av den sjuåriga flickan från Örnsköldsvik har hittills kostat kommunens skattebetalare över en miljon kronor.
1 112 613 miljoner kronor redovisas av humanistiska förvaltningen, som sekretessbelägger uppgifter om kostnader i ett av familjehemmen.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-10-02

 

 

Anser sig ha fortsatt vårdansvar
Av Eva Gidlund

ÖRNSKÖLDSVIK. Humanistiska förvaltningen har tolkat kammarrättens dom som om flickan har fortsatt...Handläggarna har kallat familjen till ett möte trots att det i domen står att vården skall upphöra omedelbart.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-09-23

 

 

Kommunen: "Vi kan inte få reda på allt"

Av Eva Gidlund

ÖRNSKÖLDSVIK. Ordföranden för humanistiska nämnden Jan-Olov Häggström (s) vill inte kommentera misstankarna som nu riktas mot familjehemmet. Han anger jävssituation som skäl.
Vice ordföranden Anna-Belle Strömberg uppger att det gjorts en sedvanlig utredning och den måste de lita på.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-09-01

 

 

Oklart om humanistiska överklagar LVU-ärendet
Av Eva Gidlund

ÖRNSKÖLDSVIK. Humanistiska förvaltningens chef anser att de åtgärder som vidtagits i LVU-ärendet varit viktiga. Hon kan inte se att det blir några direkta konsekvenser efter domen. Överklagan till regeringsrätten har inte diskuterats.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-09-06

 

 

Flickan återförenad med föräldrarna
Av Eva Gidlund

ÖRNSKÖLDSVIK. Vården av den sjuåriga flickan ska upphöra omedelbart, det har kammarrätten nu beslutat.
Det innebär att hon får komma hem till sina föräldrar i Örnsköldsvik omgående.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-09-06

 

 

Föräldrarna får vänta på kammarrättens beslut

Av Eva Gidlund

ÖRNSKÖLDSVIK. Kammarrättens förhandlingar i Sundsvall i ärendet med den omhändertagna flickan pågick större delen av tisdagen. Föräldrarnas juridiska ombud Berit Nilsson, Kopperberg, uppger att domslut väntas om två–tre veckor.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-08-17

 

 

LVU-fallet prövas av kammarrätten

Av Eva Gidlund

ÖRNSKÖLDSVIK. Kammarrätten prövar på tisdagen om den tvångsomhändertagna sjuåriga flickan ska vara placerad i familjehem eller om föräldrarna från Örnsköldsvik ska få tillbaka sitt enda barn.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-08-12


Post till nämnden gallras av handläggare

Av Eva Gidlund

ÖRNSKÖLDSVIK. Socialsekreteraren som handlägger enskilda ärenden tar hand om posten och gallrar. Nämndens politiker kan inte agera så länge handläggaren har delegation att ansvara och verkställa personärenden.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-06-13


6 500 kronor per dygn vid vårdnadsplaceringar

Av Eva Gidlund

ÖRNSKÖLDSVIK. Humanistiska nämndens socialutskott fattade på torsdagen beslut om att den omhändertagna flickan ska placeras i ett nytt familjehem i Sundsvall. Kommunen har betalat 6500 kronor per dygn för sju veckors placering av Öviksfamiljen vid ett jourhem i Dalarna.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-06-10


Nämnden JO-anmäld av egna tjänstemän
Av Eva Gidlund

ÖRNSKÖLDSVIK. De tre tjänstemän som är ansvariga för handläggningen av ärendet med den omhändertagna flickan har anmält sig själva och humanistiska nämnden till JO, justitieombudsmannen. En ovanlig handling som sällan förekommer, enligt byråchef Carl-Gustaf Tryblom, JO i Stockholm.
De tre tjänstemän som ansvarat för handläggningen och utredningen av ärendet med den omhändertagna flickan enligt LVU, lagen om vård av unga, anmälde sig själva till JO i slutet av april, i hopp om att JO skulle granska handläggningen.
Örnsköldsviks Allehanda 2006-05-29


Kammarrätten prövar LVU-ärendet
Av Eva Gidlund

ÖRNSKÖLDSVIK. Ärendet med den omhändertagna flickan i Örnsköldsvik ska prövas med förtur av kammarrätten.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-05-23


Utpressning i fallet om omhändertagen flicka
Av Eva Gidlund

ÖRNSKÖLDSVIK. Förslaget att placera den omhändertagna flickan och hennes föräldrar på ett utredningshem anses ha meddelats föräldrarna under hot. Nu har de vänt sig till polisen.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-05-08


"Mördarens straff har ett slut - inte mitt"
Av Eva Gidlund

NORDMALING.När Sven-Erik Bergs första barnbarn tvångsomhändertogs för elva år sedan påbörjades en kamp vars sviter familjen lider av ännu. Hans frågor om socialtjänstens agerande polisanmäldes och han dömdes till skadestånd på 100 000 kronor som blivit ett livstidsstraff.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-04-23


Föräldrarna förlorade kampen i länsrätten

Av Sandra Brygdén

ÖRNSKÖLDSVIK. Den sjuåriga flicka som omhändertogs i december förra året ska fortsätta att vårdas enligt LVU.
Det fastslår länsrätten nu i en dom.
Även föräldrarnas överklagan om flickans placering i familjehem avslås.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-04-12


Allvarliga hot i fall om omhändertagen flicka
Örnsköldsvik. Turerna kring fallet med en flicka som kommunen omhändertog har tagit en otrevlig vändning.
En eller flera personer ringt in allvarliga hot till familjehemmet där flickan vistas.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-04-07


Mörkade uppgifter river upp beslutet om flickan
Av Eva Gidlund

Örnsköldsvik. Det infekterade och omdiskuterade ärendet med en flicka som omhändertogs av kommunen trots flera oklarheter rivs nu upp. Beslutsunderlaget var inte fullständigt, enligt humanistiska nämndens ordförande Jan-Olov Häggström (s).

Örnsköldsviks Allehanda 2006-04-03


Omhändertagna flickan mörkade uppgifter upprör

Av Eva Gidlund
Örnsköldsvik. En flicka togs ifrån sin familj av kommunen. Agerandet har ifrågasatts och efter uppgifter om att Humanistiska nämnden mörkat uppgifter som inte passade in i bilden blandar sig nu Länsstyrelsen i fallet.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-03-31


"Flickans familj var dömda på förhand"
Av Eva Gidlund
Örnsköldsvik. Kritiken mot kommunens omtalade omhändertagande av en flicka bara växer.
Nu går läkaren Poul Benberg till kraftig attack mot Humanistiska förvaltningen.
- Flickans familj var dömda på förhand, säger han.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-03-29


21 anmärkningar hos familjehem
Av Eva Gidlund

Ett familjehem har 21 betalningsanmärkningar förra året, elräkningar, studiemedelsavgift, telefonräkningar, obetald skuld till landstinget, tv-avgift. Ansökan om konkurs finns också för ett företag men konkursen är inte avslutad.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-03-28


Åtta veckors utredning kostar halv miljon kronor
Av Eva Gidlund

Örnsköldsvik. Utredningshemmet Ankaret i Östersund, ett barn- och familjehem, får uppdrag av socialsekreterare att bedöma bland annat relationer mellan barn och föräldrar.
Kostnaden per person och dygn är 3 098 kronor. Om mamma, pappa och ett barn vistas där i åtta veckor motsvarar det en kostnad på ungefär 557640 kronor.
Örnsköldsviks Allehanda 2006-03-24


Föräldrarna i länsrätten
Av Eva Gidlund

Örnsköldsvik. Föräldrarnas överklagan för att kommunen omhändertagit deras sexåriga flicka enligt LVU, behandlades i går i länsrätten.
Humanistiska nämnden bestrider föräldrarnas ansökan om att få flickan till ett annat behandlingshem.
Örnsköldsviks Allehanda 2006-03-23


Vågar vi lita på myndigheterna?
Av Lasse Nordström

Örnsköldsvik. Ett anonymt brev till de sociala myndigheterna i kommunen var allt som krävdes för att helvetet skull braka loss. En mardrömsliknande situation, att jämföras med rena Kafka-processen startade, när anklagelserna mot föräldrarna radades upp.
Ledare i Örnsköldsviks Allehanda 2006-03-23


Anonymt brev slog familjens liv i spillror
Av Eva Gidlund

Örnsköldsvik. Det kom ett anonymt brev till sociala utredningsenheten inom humanistiska förvaltningen i början av februari 2005. Två veckor senare gjorde socialsekreteraren en timmas långt hembesök hos den aktuella familjen. 
Örnsköldsviks Allehanda 2006-03-22


Nämndordförande Jan-Olov Häggström (s) pressad

Av Eva Gidlund

Örnsköldsvik. Jan-Olof Häggström (s) ger ett mycket pressat intryck när ÖA söker svar på frågor. Utredningshemmet Ankarets utredning väger tungt, säger han. Beslutet att omhänderta flickan fattades dock när ungefär halva utredningstiden återstod. Då fanns ingen slutrapport.

Örnsköldsviks Allehanda 2006-03-22

Örnsköldsviksfallet. Sven-Erik Bergs JO-anmälan

 

Misstänkt pedofil klarade socialens kontroller

Av Malin Ekmark/TT

 

Götenefallet - Kampen om barnen

 

GT granskar Götenefallet

 

TINAFALLET
Av Sven-Erik Berg

 

Barnfängelser? I Sverige?
Av Siv Westerberg

 

Förtäckta adoptioner. Två fall
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Familjehemmen kontrolleras inte

Av Bo-Göran Bodin

 

Dålig kontroll av HVB-hem leder till fusk

Av Bo Göran Bodin, Nuri Kino


Bristande kontroll av kontaktfamiljer

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Powered by AIS