• rattsstaten_ater_av_brita_sundberg_weitman

  Rättsstaten Åter!

  I en rättsstat utgår man från att medborgarna är fria och har rättigheter gentemot staten. Med en rad uppseendeväckande exempel visas dock att Sverige inte längre är en rättsstat:

 • Med den tolkning medborgerliga fri- och rättigheter på senare år har fått utgör dessa inte längre något hinder för en totalitär utveckling.
 • Lagstiftningen har på senare år tillförts generalklausuler som kan tillämpas godtyckligt.
 • Likhet inför lagen har på senare år blivit ett tomt slagord som knappast någon jurist tar på allvar.
 • Myndigheter får "döma" medborgare utan lagstöd och utan rättegång.
 • Politikerna har förlorat respekten för rätten.
 • Byråkratin har inte något ansvar för fel i tjänsten utan kan ostraffat utsätta medborgarna för rättsövergrepp.
 • Vägen tillbaka förutsätter att politikerna tänker om. Författaren skisserar i ett slutkapitel hur man kan gå till väga för att bygga upp rättsstaten igen. 

 

 

rattsstaten_ater_av_brita_sundberg_weitman

 

Brita Sundberg-Weitman

är hovrättsråd och har ofta framträtt i massmedia med uppmärksammade inlägg i rättssäkerhetsfrågor. Hon har på Nordstedt's tidigare utgivit Saklighet och godtycke i rättskipning och förvaltning.

Powered by AIS