Swedish

Välj ditt språk

 

 

Rättsstaten har satts på undantag

Av Anders Agell, professor

 

 


Anders Agell är professor em. i civilrätt. Artikeln är tidigare publicerad som en replik i Uppsala Nya Tidning, Debatt, den 29 januari 2007.

Artikeln återges här med författarnas benägna tillstånd.

 

 

REPLIK

Rättsstaten har satts på undantag i en överformaliserad välfärdsstat och marknadsekonomi. Professorn i matematisk statistik Allan Gut har naturligtvis rätt i att det knappast kan undvikas att en oskyldig person någon gång fälls till straffansvar (UNT 22/1).

JK Göran Lambertz har kritiserats av domare och åklagare med långtgående kåranda. Det är ovisst om dessa ”talesmän” ens vill erkänna riktigheten av Allan Guts ganska självklara påpekanden. Systemförsvararna saknar dock all empirisk kunskap – utöver sin övertygelse om den egna verksamhetens förträfflighet – när de kategoriskt avvisar förekomsten av oskyldigt dömda. Allan Gut har dock inte berört vad som gjort systemförsvararna särskilt ilskna, nämligen att Axberger-rapporten pekar på förekomsten av fel i alla led av rättsapparaten.

Sedan ett par års tid har jag själv noga undersökt ett antal nytillkomna, fällande men klart felaktiga domar i sexualbrottsmål med efterföljande omöjlighet för den dömde att få prövnings eller omprövning i högsta domstolen. Jag har därför ett förstärkt underlag i förhållande till Axberger-rapporten, när min artikel på UNT Debatt 8/1 fick rubriken Rättsstatens sprickor går på djupet.

Sexualbrottsmålen har kommit att utgöra ”stormens öga” på grundval av Axberger-rapporten. Sprickor i rättsstaten går dock långt utanför straffrättens område. De berör helt den svenska rättsutvecklingen under senare årtionden och gäller tekniken för lagstiftning och rättstillämpning, rättsväsendets organisation, domstolarnas ställning och sammansättning samt domarutnämningarna. Detta hindrar inte att de flesta domare är duktiga och gör så gott de kan.

Rättsstatliga värden har i olika hänseenden satts på undantag i en av bestämmelser överlastad och överformaliserad välfärdsstat och marknadsekonomi. Vad som då till sist kan glömmas bort är sunt förnuft och individuell rättvisa, två svårfångade begrepp som dock är viktigast av allt.

Varken rättssäkerheten för felaktigt dömda eller rättsstatens allmänna problem tycks dock intressera juristerna i allmänhet, tidningarnas ledarskribenter eller våra politiker, vilka ytterst bär ansvaret för sakernas tillstånd. Okunskapen verkar för stor och förståelsen för rättsstatligheten för liten.
Rättsstatens sprickor går på djupet
Av Anders Agell


Justitiekanslern och rättssäkerheten i Sverige
En serie artiklar i Aftonbladet, DN, SvD och Världen idag.


"Bortom allt rimligt tvivel"
Av Gunvor Wallin och Thomas WettergrenRättssäkerhet på undantag
Av Gunvor Wallin och Thomas WettergrenTillbaka till Artiklar

  

Powered by AIS