Swedish

Välj ditt språk

 

Rättssystemet skapar "haverister"

Thomas Heldmark, frilandsjournalist

 

 

 

 
Thomas Heldmark är frilansjournalist. Artikeln är tidigare publicerad i Svenska Dagbladet den 20 augusti 2002. Den ingår i en serie av två artiklar av samma författare som publicerades samma dag. Den förta artikeln bär titeln  "Jag var så heligt arg under de här åren".


Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

 

  

 

Skapar vårt rättssystem haverister? Ja, det anser psykologen Lena Hellblom-Sjögren som är specialiserad på brottsutredningar. Människor är rättslösa när myndigheter begår övergrepp mot dem, menar hon.

- De får ingen rättshjälp, ingen ersättning från brottsofferjouren därför att myndighetsövergrepp inte betraktas som brott. Det är ett systemfel, säger hon.

 

Professorn i statsvetenskap Lennart Lundquist instämmer i resonemanget. Han anser att problemet ligger i hur det svenska, och även norska rättssystemet är utformat.

- Våra rättssystem utgår från att staten och myndigheterna är goda. Därför finns det få möjligheter att få rätt gentemot myndigheter. I andra länder finns en större inbyggd misstro mot myndighetsutövarna, vilket går att avläsa i lagstiftningen.

Lennart Lundquist har intresserat sig för så kallade wisselblowers, en engelsk benämning på människor som slår larm om brister i systemet. Caisa Flatow satte fingret på en brist i lagstiftningen om omhändertagande av barn. Ett annat exempel är läkaren Carl-Magnus Edenbrandt. Han arbetade på ett sjukhus i Norge där han upptäckte att man rutinmässigt sövde ner svårt sjuka cancerpatienter tills de dog. Aktiv dödshjälp, med andra ord. När han slog larm blev han utfryst och avstängd från sitt arbete. Plötsligt ville ingen i hela det norska läkaretablissemanget befatta sig med honom. Han utsattes för en våldsam smutskastningskampanj. Carl-Magnus Edenbrandt har nu fått rätt i alla instanser. Men enligt Lennart Lundquist kan omgivningen driva en wisselblower att till slut börja bete sig som en rättshaverist.

- Gruppen stöter bort personen oavsett om den har rätt eller inte. Jag tror att det är ett överlevnadsbeteende. Vi är genetiskt programmerade att leva i flockar om 30 till 150 personer och då har vi inte råd med folk som bråkar för mycket.


 

"Jag var så heligt arg under de här åren"

Thomas Heldmark

 

Hög tid avskaffa odemokratiska maktstrukturer

Enskilda medborgare har en svag rättsposition gentemot maktfullkomliga svenska myndigheter.

Av Lisbeth Lindeborg

 

Enskilda svaga mot statens övergrepp
Av Tore-Wiwen-Nilsson och Gunnar Strömmer

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Powered by AIS