Swedish

Välj ditt språk

 

 

 

 

Följande information införs för kännedom för besökarna till NKMR:s hemsida med vänlig hälsning från Sveriges Rättssäkerhetsförbund.

 


Sveriges Rättssäkerhetsförbund

Trossvägen 1
139 55 Värmdö
Tfn 08-571 687 40

 

           • Falköping 1998-08-17
            Gruppbrev

 

INBJUDAN

Styrelsen för Sveriges Rättssäkerhetsförbund får härmed inbjuda Dig/er till seminarium lördagen den 12 september 1998, med start kl 09.00. Seminariet skall hållas å Medborgarhusets hörsal i Stockholm och pågå till senast kl 17.00. Temat för seminariet kommer fortfarande att vara "Media och Rättssäkerheteten", men på grund av omständigheter som vi kommer att redovisa under inledningen av seminariet har programmet justerats på sätt som. framgår nedan.

Det gångna året har flera intressemedlemmar hört av säg till Förbundet och bett om viss information. Det har gällt rent allmänna frågor om vårt rättssystem, vilken myndighet man bör kontakta, om man bör anlita advokat i en viss situation mm mm. Om Du/ni vill att vi under den inledande delen av seminariet skall ta upp viss fråga till information och eventuell diskussion, vore vi tacksamma om Du/ni snarast kunde kontakta oss å ovanstående adress eller telefonnummer (telefontid varje torsdag mellan kl 19.00-20.00).

PROGRAM
Lördagen den 12 september 1998

Seminarieavgift 50 kr

Kl 09.00 Inledningsanförande

   • Styrelsen informerar om Förbundets verksamhet mm.
    Besvarande av frågor från mötesdeltagarna.
    Inhämtande av synpunkter, diskussion mm.

Kl 10.30 Presentation av årets pristagare och därefter högtidligt överlämnande
av priset om 10.000 kr.

   • Årets pristagare håller eget anförande.

Kl 12.00 L U N C H


Kl 13.00 Föredrag av DN-journalisten Zoran Buric.

Kl 14.30 Föredrag av DN-journalisten Lillian Öhrström.

Kl 16.00 Frågor och diskussion med panel bestående av Zoran Buric, Lillian Öhrström, årets pristagare samt representanter för Sveriges Rättssäkerhetsförbund.

Kl 17.00 Avslutning.

Alla är hjärtligt välkomna. Ta med Dig vänner och bekanta och sprid kännedom om vårt seminarium till andra. Betalning av seminarieavgift kan ske via postgiro 51 52 4-7 eller vid seminariet. Till sist vill jag erinra om att namnet på årets pristagare kommer att tillkännages genom en särskild presskommuniké i början av september månad 1998.

Med vänlig hälsning


Peter Haglund
För Sveriges Rättssäkerhetsförbund

PS De som har betalt är noterade
D.S

 

Tillbaka till huvudsidan

Till artikelindex

Powered by AIS