RETORIKFALLET

FÖRFÖLJANDE STRATEGIER I ETT LVU-ÄRENDE

Författare: Linda Ärlig

Högskolan i Örebro, Institutionen för samhällsvetenskap, Avdelningen för psykologi
Psykologi PBK (41-60p)

HT 1996

Handledare: Bo Edvardsson

 


Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska 6 tjänsteutlåtanden i ett LVU-ärende, för att undersöka eventuell förekomst av förföljande strategier i handläggningen, och i så fall definiera och undersöka dem, samt se om ärendet uppfyller de krav på saklighet och opartiskhet som regeringsformen 1 kap 9§ föreskriver.

 

Författaren använder sig av Edvardssons (1996, s. 173) definition av begreppet förföljande strategier; ”mot personer och grupper riktade tanke- och handlingsmönster, vilka utifrån grundvärderingar om demokrati, rättssäkerhet, saklighet, självbestämmande, humanitet och att inte tillfoga skador fysiskt/psykiskt, kan bedömas som inte acceptabla.”

Linda Ärlig framhåller även Jäderqvist m.fl. (1994, s.2) vidareutveckling av begreppet förföljande strategier; ” att det i viss mån kan vara ett medvetet handlingssätt då man har ett motiv t.ex. omhändertagande, kontroll, makt, repressalier eller annat motiv. Man utför ett målstyrt arbete som hämtar sin näring ur konflikter. Osakligheten beror inte bara på okunskap, lapsus, fabulering, god tro osv, utan det finns något eller några motiv att vara osaklig.”

 

Uppsatsen publiceras här med författarens och hennes handledares benägna tillstånd så att de som söker på NKMR:s hemsida kan få tillgång till den.RETORIKFALLET. Förföljande strategier i ett LVU-ärende

Författare: Linda Ärlig. Handledare: Bo Edvardsson - (Omslag, sammanfattning och innehållsförteckning)


RETORIKFALLET. Förföljande strategier i ett LVU-ärende - Uppsats

Författare: Linda Ärlig. Handledare: Bo Edvardsson

 

 

 

 

Tvångsomhändertagande av barn enligt LVU
Av Linda Ärlig


The Edner Case

 

The Rhetoric Case

 

Tillbaka till Artiklar

 

Böcker

Rapporter

Tillbaka till Huvudsidan

 

Powered by AIS