Umeås "röda" universitet:

Kommunalråd kräver stopp för undervisning

Av Åke Lidzell

 

 


"Låtsas att du är marxist annars kommer du inte att överleva här."
Men Maare Tamm brydde sig inte om det råd hon fick när hon började läsa tillämpa psykologi vid universitetet i Umeå. Och då gick det som det gick ...

 

Lärare och elever mobbade mig so att jag måste sluta ...

 

Bakgrunden till bråket vid Umeå universitet är att fil kand. Maare Tamm ansåg sig mobbad för att hon inte är marxist.

 

Artikeln är tidigare publicerad i Dagens Nyheter 1975-11-15.

 DN 15.11.1975 s 7             Från Dagens Nyheters Norrlandsredaktion

SUNDSVALL. Fredag

Nu har kommunalrådet Bertil Carlsson (fp) kastat sig in i mobbning-bråket vid det så kallade röda universitetet i Umeå. Han kräver att man stop­par undervisningen vid institutionen för tillämpad psykologi tills man vet vad som verkligen pågår där. 

– Jag har hittills inte fått belägg for någonting som säger all man inte borde stoppa undervisningen tills utredningen blir klar, säger Bertil Carlsson.

Bakgrunden är att en filosofie kandidat anser sig ha blivit systematiskt mobbad för att hon inte ar marxist och därför hoppat av från undervisningen vid institutionen för tillämpad psykologi. Hon begärde hos universitetets utbildningsnämnd en utredning (klar nästa vecka) om huruvida undervisningen bedrivs enligt lagstadgade principer och senare har hela affären JO-anmälts av tre psykologilärare.

 

Jag förstår mig inte på Carlssons inhopp, säger universitetets rektor Lars Beckman till DN. Här brakar han bara rakt in och kräver att utbildningen skall stoppas. Men vi kan inte stoppa undervisningen för en hel grupp bara för att någon enstaka begär det, och allra minst när ett kom­munalråd knyter näven.

Droppen

For kommunalrådet Bertil Carlson blev fallet med den av­hoppade psykologieleven droppen som kom bägaren att flöda över. Han anser att det talas så vitt och brett om att det skulle ha gått för mycket politik i undervisningen vid Umeå universitet att ett ingripande är nödvändigt för att stoppa den negativa ryktesfloran.

Jag gör det bara av omtanke om universitetet.   Skall marxister och kfml-are som inte accepterar vårt samhällssystem få driva sitt spel ostört? Skall vi andra alltid hålla oss tysta?

 – Nu måste man få en utredning om huruvida undervisningen i tillämpad psykologi är politiskt färgad eller ej. Är den färgad får vi se vad samhället kan göra och är den inte färgad så är det dags att tillbakavisa alla rykten om att något skulle vara fel vid Umeå universitet.

– Alltför ofta hör jag att föräldrar avråder sina ungdomar att åka till Umeå universitet. Det ar allvarligt att universitetets tillför­litlighet över huvud taget ifrågasätts. Det måste man göra någonting åt.

 

Röda fanor

Studentkårens styrelse har nu kommunistisk majoritet efter det senaste kårvalet, där enligt uppgift ca 50 procent av eleverna deltog. Den verksamhetsberättelse som kårstyrelsen skickat ut är prydd med röda fanor och hammaren med skäran.

 

– De är valda i demokratisk anda, och jag| tror inte någonting är galet där, så det är ok.  Men det vore ju bra om resten av elevkåren också visade lite större politisk aktivitet, för jag tror att den politiska bilden inom elevkåren i stort är ungefär densamma som i samhället i övrigt.

Men när undervisningen vid institutionen för tillämpad psykologi påstås vara politiskt färgad tycker kommunalråd att det börjar bli allvarligare.

 

Psykologerna kommer sedan bland annat till våra barnstugor och daghem. Jag har fått uppgifter om att de pratat om att just barnstugorna är lämpliga ställen att bedriva sin politiska indoktrinering på, och jag har redan sett insändare där vi tillfrågas om politisk indoktrinering verkligen tillämpas på våra barnstugor.

 

Allt det där kan komma att förstöra tilltro till dagisidén som vi satsar väldigt hårt på i Umeå.

 

Rektor Lars Beckman säger att motsättningar inom den psykologiska undervisningen inte är en företeelse som är speciell för Umeå. Och tillämpad psykologi svarar bara för 5 - 10 procent av undervisningen på PEG (psykologiexamen efter grundutbildning).

– Självfallet sysslar vi inte med någon form av åsiktsregistrering vid universitetet, men jag har aldrig märkt annat än all den politiska grupperingen bland våra lärare inte är annorlunda än i samhället i övrigt.

 

Enligt lektor Beckman bottnar motsättningarna i att naturvetenskapare och humanister har så olika uppfattning om tillämpad psykologi. Man bar hamnat i låsta positioner, och politiska övertoner kan förekomma.

Den avhoppade eleven kritiserade på ett tidigt stadium kurslitteraturen, som hon kallar ensidig och anser sig ha blivit utsatt för personangrepp och mobbning när hon senare redovisade en skriftlig rapport.

Skrattade

– De frågor av eleverna som därpå följde saknade enligt min mening helt saklig karaktär och rörde sig kring min människosyn, mitt sätt att hantera svenska språket (jag är född i Estland) etc.

 

De övriga skrattade åt henne redovisning utan att ordföranden avstyrde det. När studierektorn dagen därpå ledde en konfliktlösning som skisserades på svarta tavlan skrevs förhållande att hon inte är marxist på hennes minuskonto.

 

I en insändare i Västerbottens Kuriren påpekar psykolog Stefan Holmberg som studerat nio terminer vid Umeå universitet, varav fem vid den aktuella institutionen att det är naturligt att känslor kommer fram i psykologiundervisningen. Men han anser att problemen borde lösas inom gruppen och ifrågasätter om krav på utredning är ratt metod att reda ut motsättningarna.

– Fruktbarare kunde i stället ha varit att fråga sig: Varför börjar jag gråta och vänder mig till någon annan for att få stöd när jag blir angripen? Och på motsvarande sätt kan det för många andra tydligen vara nyttigt att ställa sig frågan: Varför skrattar jag och höjer rösten nar någon säger något som jag inte gillar?

 

 

 

Röd sopis: Föreläsning av Prof. Jacob W. F. Sundberg

Daghemmen som instrument
Av Krister Pettersson


Justitiekanslerns beslut

"... systematisk marxistisk mobbning av oliktänkande"
Gaudeamus nr 12. 1975-11-28


Jag kom hem knäckt från sensitivitetsträningen...
Av Anders Bendroth


Hon användes som "hatobjekt" av läraren: - När jag kom hem var jag knäckt!

Röda fanor
Nyhetsartikel i DNTillbaka till Röd sopis: Klagomål mot socionomutbildningen under 1970-talet


Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Powered by AIS