Röda fanor

Nyhetsartikel i DN

 


Artikeln är tidigare publicerad i Dagens Nyheter 1975-11-15.

 – Studentkårens styrelse har nu kommunistisk majoritet efter det senaste kårvalet, där enligt uppgift ca 50 procent av eleverna deltog. Den verksamhetsberättelse som kårstyrelsen skickat ut är prydd med röda fanor och hammaren med skäran.

 

– De är valda i demokratisk anda, och jag| tror inte någonting är galet där, så det är ok.  Men det vore ju bra om resten av elevkåren också visade lite större politisk aktivitet, för jag tror att den politiska bilden inom elevkåren i stort är ungefär densamma som i samhället i övrigt.

Men när undervisningen vid institutionen för tillämpad psykologi påstås vara politiskt färgad tycker kommunalråd att det börjar bli allvarligare.

 

Psykologerna kommer sedan bland annat till våra barnstugor och daghem. Jag har fått uppgifter om att de pratat om att just barnstugorna är lämpliga ställen att bedriva sin politiska indoktrinering på, och jag har redan sett insändare där vi tillfrågas om politisk indoktrinering verkligen tillämpas på våra barnstugor.

 

Allt det där kan komma att förstöra tilltro till dagisidén som vi satsar väldigt hårt på i Umeå.

 

Maare Tamm har ingen direkt partipolitisk inställning. Hon bor med make och tre barn i Boden. Där undervisar hon vid sjuksköterskeskolan i psykologi.

• • Hon har fyra betyg i pedagogik, ett i sociologi och tre i psykologi. Har pluggat vid flera högskolor i Sverige. Säger:

– Under hela min stu­dietid har jag inte träffat på någon situation liknan­de den i Umeå.   

 

Hennes första starka reaktion kom då hon hör­de elevernas åsikter om hur de själva såg sin roll som blivande psykologer i samhället:

– De anser att deras främsta uppgift är att påverka människor politiskt. Marxismen löser alla pro­blem. Lättast påverkbara är barn på barnhem. Arbetet som psykolog i traditionell mening kommer i andra hand.

 

Ett tiotal av de 28 ele­verna var mera aktiva i diskussionerna. De ansåg sig själva som marxister och de stöddes av lärarna, säger Maare Tamm.

 

Alla elever har kompe­tens att i dag börja arbeta som biträdande psykolo­ger. Maare Tamm:

– Med den inställning de har till sitt arbete är det förhållandet nästan det värsta av allt.Lägre krav

• •     Maare Tamm säger:

– Kravet på kunskaper var lägre än de vi har på sjuksköterskeskolan i Boden, där jag är lärare i psykologi.

– Vi hade inga examinationer i traditionell mening. En examination kunde bestå i att man gick   till   ett   barndaghem och sedan skrev två sidor   om   vad man tyckte om ett barn.

 

– Kurslitteraturen var huvudsakligen politisk propaganda. När man frågade efter vetenskaplig kurslitteratur hänvisades man bara vidare till annan politisk propaganda typ "Häften för kritiska studier".

• • Maare Tamm betraktar sin psykologkarriär som avslutad:

   Det är omöjligt för mig att fortsätta vid universitet i Umeå. Genom att jag bor så här långt norrut har jag ingen chans att plugga vid någon annan högskola.

 

        För övrigt är jag efter vad jag varit med om inte längre så säker på att jag vill kalla mig psykolog.

 

 

Röd sopis: Föreläsning av Prof. Jacob W. F. Sundberg

Daghemmen som instrument
Av Krister Pettersson


Justitiekanslerns beslut

"... systematisk marxistisk mobbning av oliktänkande"
Gaudeamus nr 12. 1975-11-28


Tvivelaktig doktorsavhandling blev obligatorisk litteratur i den kritiserade psykologin
Artikel i studenttidningen Gaudeamus


Hon användes som "hatobjekt" av läraren: - När jag kom hem var jag knäckt!

Jag kom hem knäckt från sensitivitetsträningen...
Av Anders BendrothTillbaka till Röd sopis: Klagomål mot socionomutbildningen under 1970-talet


Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

Powered by AIS