Socialen lät underskottet skena iväg

 

Revisorer riktar kritik i rapport

Av Robert Owen, reporter

 

 

 

 

 


Robert Owen är journalist på Smålandsposten. Artikeln är tidigare publicerad i Smålandsposten 25 februari, 2004.

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

Varför tog det ett år för socialförvaltningen i Växjö att komma i gång med konkreta sparåtgärder när budgetunderskottet var mer än tjugo miljoner kronor? Det vill kommunens revisorer gärna veta.

 

Och fundera över hur svaret ska formuleras lär politikerna i socialnämnden få göra när en revisionsrapport från Komrev läggs på deras bord på onsdag. Senast den 12 mars ska svaret vara levererat.

 

Rapporten som den av fullmäktige utsedda kommunrevisionen lät revisionsbyrån Komrev göra nu i vinter, är kritisk till att ingenting av konkret värde hände mellan hösten 2002 och hösten 2003.

 

Grava problem för fler barn

I bakgrunden har socialnämnden blivit en av de två mest ekonomiskt tyngda verksamheter i Växjö kommun.

Lågkonjunktur tillsammans med social utslagning och ökade missbruksproblem liksom grava problem för allt fler barn och ungdomar har gjort att kostnaderna för att ta hand om människor ökat lavinartat.

 

Fler öppenvårdsinsatser

Institutionskostnader kan ibland bli mycket stora och en enda problemfamilj med flera barn kan kosta socialtjänsten flera miljoner kronor. Därför har socialen försökt minska dessa utgifter genom så kallade hemmaplanslösningar och öppenvårdsinsatser.

 

20,5 miljoner minus i år

År 2000 gick socialtjänsten med plusminusnoll, men redan året därpå blev underskottet 6,6 miljoner kronor för att växa till 24,2 kronor år 2002. Än så länge ser underskottet för 2003 att hamna på 20,5 miljoner kronor.

För varje underskottsår som gått upplever personalen att socialens budget är för liten redan från början.

 

Åtgärdsplan redan 2002

Vad som emellertid förbryllar kommunens revisorer är att socialnämnden antog en åtgärdsplan redan på hösten 2002 för att få budgeten i balans.

Men trots att planen var förankrad hos chefer och personal höll den inte och därför tvingades nämnden att fatta en ny åtgärdsplan i april förra året.

 

Förankring saknades

Denna plan var däremot inte förankrad hos personal och revisorerna skriver att det forcerade åtgärdsarbetet mer präglades av panik än av något annat.

Dessutom var den varken klar eller realistisk i tidsperspektivet med tanke på att det tar tid att genomföra förändringar och uppnå besparingar.

 

Underskott har blivit kultur

Det var först i höstas som konkreta åtgärder egentligen kom igång sedan man till slut informerat och fått med sig personalen i sparåtgärderna.

Ett problem som revisorerna ser det, är att socialförvaltningen präglats av en ekonomisk kultur där underskott varit tillåtet och inte medför några konsekvenser.

Men egentligen är det slut med den kulturen sedan flera år, skriver man.

 

Och inte blir det lättare i fortsättningen varnar revisorerna i rapporten: ”Ytterligare besparingar för att klara tilldelad budget kan inte uteslutas.”

 

 

 

Socialnämnden i Kumla går back med drygt fyra miljoner!

Av Ruby Harrold-Claesson

 

Så mycket kostar Götenefallet skattebetalarna

Av Tomas Svedberg

 

Sluta slösa Götene

En av flera Götenebor som tappat förtroende för socialnämnden

 

Budgetunderskott i Bergsjön orsakat av "köpt vård". Besvikna Bergsjöbor demonstrerade.

Av Ruby Harrold-Claesson

 

Tillbaka till Artiklar

 

Powered by AIS