Socialnämnden i Örnsköldsvik struntar i länsrättsdom

Av Tor Olofsson

 

 

Artikeln är tidigare publicerad i Örnsköldsviks Allehanda den 20 juli 1999. Den återges här med redaktionschefens benägna tillstånd.

 

 • I slutet av maj tvångsomhändertog socialnämnden i Örnsköldsvik Anna, 8,och förbjöd föräldrarna att träffa henne. Länsrätten gick dock på föräldrarnas linje och återgav dem vårdnaden om flickan.

  Trots domen vägrar nu socialnämnden att låta föräldrarna få tillbaka sin dotter.

  - Länsrätten i Västernorrlands län beslutade i torsdags att det inte finns tillräckliga skäl för att permanent skilja Anna, 8, från sina föräldrar. Per och Eva Andersson trodde då att de skulle få tillbaka sin dotter, som bott hos fosterföräldrar i över en månad.

  Men så blev inte fallet. Socialnämnden i Örnsköldsvik valde att strunta i domen och varnade i stället föräldrarna för att försöka ta kontakt med flickan eller fosterfamiljen.

  Socialsekreterare Birgitta Johanson ringde upp och förbjöd oss helt enkelt att kontakta vår dotter. Dessutom var hon mycket arg och oförskämd i telefonen, säger Eva Andersson.

   

  "Det är horribelt"

  När Mats Domeij, makarna Anderssons juridiska ombud, fick höra att socialnämnden vägrade rätta sig efter lagen trodde han knappt att det var sant. För att kontrollera uppgifterna ringde han upp fosterföräldrarna. De förklarade att socialnämnden sagt till dom att även fortsättningsvis neka de riktiga föräldrarna all kontakt med Anna.

  - Det är horribelt. Att man har olika uppfattningar kan jag acceptera, men att inte rätta sig efter en dom, det är något helt annat, säger Mats Domeij.

  Lena Näslund, ordförande i socialnämnden, vill inte kommentera nämndens agerande eftersom hon inte var på jobbet i fredags. När ÖA informerar henne om att en av socialsekreterarna vägrat rätta sig efter länsrättens dom bryr hon sig inte ens om att undersöka saken. Hon förklarar i stället att "socialsekreterna nästan aldrig gör sånt".

   

  Förnekar väld

  Anna tvångsomhändertogs i slutet av maj efter att skolläkaren på den särskola där hon går anmält henne som ett misstänkt offer för misshandel. Båda föräldrarna förnekar dock alla former av våld och någon misshandel kunde heller inte säkerställas vid den rättsmedicinska utredning som gjordes vid Umeå universitetssjukhus strax efter tvångsomhändertagandet. Däremot konstaterade en barnpsykolog att Anna mådde psykiskt dåligt.

  Per och Eva Andersson menar att de är väl medvetna om dotterns psykiska problem och att de vid upprepade tillfällen sökt hjälp.

  - Men socialnämden tror inte på någonting vi säger, förklarar Eva.

  Och något större förtroende för makarna Andersson verkar socialnämnden inte ha. De har redan överklagat länsrättens dom till kammarrätten och dessutom ansökt om "inhibition" vilket innebär att domen inte behöver verkställas förrän kammarrätten tagit sitt beslut.

  Men Mats Domeij tänker inte låta socialnämnden ignorera ett domstolsbeslut.

  - Om socialen inte ändrar uppfattning måste vi gå vidare.

  I slutändan kan det till och med bli aktuellt att kalla in polisen för att "tvångsomhänderta tillbaka" Anna. Det är dock en lösning som Mats Domeij helst vill undvika.

  - Allt det här är ju för flickans bästa och då måste man försöka komma överens, säger han.

  ÖA har förgäves försökt nå socialsekreterare Birgitta Johansson för en kommentar.

  Fotnot

  : Anna, Per och Eva Andersson heter i själva verket något annat.

   

   

NKMR's kommentar:

Socialarbetarnas vid socialtjänsten i Örnsköldsvik tillvägagångssätt att inte rätta sig efter förvaltningsdomstolsdom är känt sedan tidigare.

Denna sanning är känd inom Sverige och även utomlands. I ett särskilt yttrande till domen i "Olsson 2" uttalade sig tre domare i Europadomstolen, Pettiti, Matscher och Russo, kritiskt över de sociala myndigheternas allsmäktiga ställning i Sverige och över regeringens oförmåga eller ovilja att utöva kontroll över socialarbetarna. I ytterligare en fällande dom mot Sverige - Erikssonmålet - uttalade sig den norska delegaten i Europakommissionen Gro H Thune enligt följande: "Jag finner det mycket underligt att en socialnämnd i det svenska systemet i praktiken kan strunta i och även motarbeta en dom från Regeringsrätten utan att någon påföljd utdöms."

Socialarbetarna och deras underlydande politiska nämnd - nämnden tar ju inte ansvar för tjänstemännens felaktiga myndighetsutövning utan gör som de blir tillsagda av dessa - bör polisanmälas för domstolstrots varefter långvariga fängelsestraff bör utdömas för deras brott mot barnen och deras föräldrar.

 

 

Powered by AIS