Socialtjänst kan få egen tillsynsmyndighet

Saxat från Riksdag & Departement Nr 2, 2005

 

 

 

 

 


NKMR:s kommentar:

NKMR välkomnar det här lagstiftningsinitiativet. Det är för alla och envar uppenbart att länsstyrelsernas dubbla roller som rådgivare och utredare för socialtjänsten är otillbörlig. Att Institutionsstyrelsen har utövat sin egen tillsyn är också synnerligen anmärkningsvärt. Likväl är det inte förrän nu som det vidtas åtgärder för att rätta till dessa missförhållanden.

Rollerna måste vara klart definierade ett civiliserat rättssamhälle.

Även socialtjänstens roller torde utredas. Socialsekreterarna är idag utredare och förslagsställare, åklagare och domare vilket gör att den enskildas rättssäkerhet blir åsidosatt.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand

Ordf. i NKMR
 

 

 

 

 

En särskild tillsynsmyndighet kan komma att inrättas på socialtjänstens område. Regeringen har gett en utredare i uppdrag att kartlägga resurser och ansvarsfördelning inom den nuvarande tillsynen och göra en uppskattning av hur mycket pengar som frigörs om tillsynsverksamheten förs över till en ny organisation. Utredaren kan också komma med förslag om var i landet en ny tillsynsmyndighet ska lokaliseras.

Tillsynen inom socialtjänstområdet sköts i dag av Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Statens institutionsstyrelse. Institutionsstyrelsen utövar tillsynen över sig själv, vilket fått riksdagen att uppmana regeringen att låta utreda en fristående tillsyn.


Senast den 1 december 2006 ska utredningen vara färdig.


Källa: Kommittédirektiv 2004:178, En stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänstens område

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Powered by AIS