Socialtjänsten i Biskopsgården granskas igen ­- Lämnade oklara besked

Av Susanna Mattsson

 

 

 

 

 


Susanna Mattsson är journalist på Tidningen Metro. Artikeln är tidigare publicerad i Metro den 18 januari 2005.

Den återges här med författarens och redaktionschefens benägna tillstånd.

Artikeln handlar inte om tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn, men den är ganska bekräftar vår uppfattning att socialtjänstens personal är inkompetent samt att de inte åtgärder det som är nödvändigt, utan gör onödiga ingripanden.  

 

 

 

 

Socialtjänsten i Biskopsgården har två år i rad fått skarp kritik för hur man hanterar unga drogmissbrukare. Nu genomför länsstyrelsen en tredje granskning efter att åtgärderna från socialtjänsten varit för vaga.

 

Vid granskningen för drygt ett år sedan framkom att unga missbrukare i Biskopsgården inte fick den vård och hjälp de behöver. Bland annat hade ärenden avskrivits utan att någonting hänt, tvångsutredningar som beslutats om hade aldrig genomförts och barnperspektiv saknades. Av de 30 ärenden som granskades motsvarade handläggningen i 16 av fallen inte lagens krav.

 

I november skickade socialtjänsten i Biskopsgården in en redogörelse för vilka åtgärder som genomförts för att förbättra hanteringen av unga drogmissbrukare i stadsdelen. Men enligt länsstyrelsen håller skrivelsen inte måttet.

 

­ Det är väldigt allmänt hållet, det framgår inte riktigt vad de faktiskt har gjort, säger Stefan Boman.

 

Ytterligare en granskning

Därför kommer länsstyrelsen nu att genomföra ännu en granskning.

­- Riktlinjerna tidigare har ju också varit bra, men de har ändå inte lyckats genomföra dem i praktiken, säger Stefan Boman.

 

Förstår inte kritiken

På socialtjänsten förstår man inte länsstyrelsens kritik.

­- Vi har ju inte gått in på varje individ, men vi har ändå försökt visa på vad vi gör, säger Lena Säljö socialchef i Biskopsgården.

 

Stadsdelen har vidtagit flera åtgärder för att komma till rätta med problemen. Bland annat har två personer med lång erfarenhet av arbete med missbrukare anställts, enhetschefen bidrar mer aktivt i arbetet med klienterna och alla anställda får kontinuerlig utbildning och handledning.

 

Kartlägger ungdomar

I socialtjänstens satsning ingår också en kartläggning av alla ungdomar i stadsdelen som varit i kontakt med socialtjänsten och att skapa personliga

utvecklingsplaner för var och en.

­- Av de här ungdomarna har en del problem med droger och vi vet också att det är lättare att få problem om man går passivt i försörjningsstöd, säger

Lena Säljö.

 

 

 

Rapport: Fosterbarnsförmedling. Lars Lilled anmäld till åklagaren

 

Tvångsplacering av barn är synnerligen lukrativt
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Lönsamt extraknäck för socialarbetare
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Powered by AIS