• Staten hotar sin egen existens genom LVU

  Av Göran Grauers

Insändaren har sänts till Aftonbladet för publicering och dess vidare öde är f. n okänt.

 

 • Anders Gerdin, chefredaktör för Aftonbladet ställer sig följande frågor i tisdagens (29/6) Aftonblad rörande Nazistdådet i Nacka; "Har vi skrivit för mycket om nynazisterna?"

  "Har vi skrivit för lite?" och svarar sig själv; "Vi har skrivit alldeles för lite"

  Jag är villig att hålla med Anders Gerdin om att det skrivits för lite, men det är inte där skon klämmer.

  Nazismen i Tyskland växte inte fram av sig själv, den skapades av de samhället som då rådde. Vi måste alltså slå till bromsarna och vända blickarna mot oss själva och de samhälle som vi skapat. Vi måste vara mer självkritiska och våga skriva om och granska samhället.

  Vi har under flera år utrett så kallade LVU ärenden (lagen om vård av unga). Ärenden där myndigheten går in och omhändertar barn. Docent Bo Edvardsson, Örebro universitet, begärde i forskningssyfte in 400 slumpvis utvalda LVU utredningar och han gav ett ärende med nöd och näppe godkänt vad gällde utredningsmetodiken. Vi har själva sett en uppsjö olagliga, onödiga och rent kriminella omhändertaganden.

  Staten bedriver organiserad kidnappning i värsta stasianda. En verksamhet som naturligtvis är olaglig men genom sekretess effektivt hålls hemlig och genom att myndigheter skyddar myndigheter aldrig kommer i dagen eller leder till åtal eller eftergifter. Vi har sett ärenden där barnlösa ansvariga utredare själva tagit hand om de omhändertagna barnen. Vi har sett ärenden där myndigheten själva, genom sin ansvarsposition, grovt misshandlat barn, utan att själva kunna utredas. Vi har avslöjat att myndigheten gjort sig skyldig till urkundsförfalskning inför sittande domstol men åklagaren väljer att lägga ner för han säger sig inte kunna styrka brott.

  Vi har bett länsstyrelsen granska men länsstyrelsen hävdar att de bara har befogenhet att granska att uredningsrutiner följts. Att allt sedan i utredningarna är lögn och förbannad dikt struntar Länsstyrelsen i.

  Domstolarna vägrar ta upp det förgångna i LVU ärenden. JO utreder inget äldre än två år och att hinna hantera ett ärende innan tvåårs gränsen är nådd är snudd på omöjligt. Åklagarna hävdar alltid att de inte kan styrka uppsåt när det gäller brott begångna av myndighetspersoner. Med andra ord alla skyddar alla.

  Vem har utrett dessa nynazisters bakgrund? Är de barn till familjer som drabbats av statens övergrepp?

  Staten, med hjälp av sociala myndigheter bedriver en fabrik där man fostrar människor som kommer att växa upp med ett hat mot samhälle och myndigheter som sällan skådats.

  Jag har träffat en hel del idag vuxna barn som växt upp i statens regi men som i vuxet liv haft möjligheten att läsa om myndighetens övergrepp i gamla journalanteckningar. Ingen av dessa människor hyser idag minsta respekt för de samhälle de växt upp i och idag är deras hat gentemot myndigheten skrämmande.

  Anders Gerdin och pressen i gemen är chockade över att nynazisterna försöker tysta en journalist. Jag har själv indirekt hotats av myndigheten. "Lägger jag inte av kan man komma att ta mina barn nästa gång."

  Det är skrämmande när privata grupper hotar journalister med döden, fast det är än mer skrämmande när myndigheter och samhället hotar med att ta medborgares barn bara för att tysta medborgaren.

  Vem som då är det största hotet mot demokratin är inte svårt att avgöra, tveklöst myndigheten själv.

  Myndighetsövergrepp sker inte bara inom socialtjänsten. Namnet Osmo Wallo klingar säkert bekant för var och en.

  Det är alltså dags att på djupet granska vårt samhälle och ändra det i fogarna, klarar vi inte det klarar vi heller inte av att bekämpa nynazismen, Mc-gängen eller någon annan samhällsfientlig grupp.

  Utgör LVU en påtaglig risk för barn?

  Communiqué to the Council of Europe Family Minister Conference

  Tillbaka till Artikelindex

   

   

   

Powered by AIS