• Statsministern plockar poäng!

  Av Sven-Erik Berg, Nordmaling

 

Sven-Erik Berg skickade denna insändare till ett antal tidningar men dess öde är okänt. Insändaren publiceras med författarens benägna tillstånd.

 

 • Statsminister Göran Persson har i slutet av januari månad 2000 plockat poäng vid genomförandet av "Förintelsekonferensen" i Sverige. Vi har ju på senare tid fått ta del av flera andra avslöjanden beträffande etnisk rensning. Förutom ett allvarligt försök att utrota den judiska folkstammen i flera stater, har det försiggått ett antal "projekt" i Sverige under 1900-talet, vilka i och för sig inte varit lika omfattande, men principen och grundtanken har varit densamma. Vissa grupper skulle förhindras att föröka sig. Låt oss nämna;

 • De tvångssteriliserade
 • De lobotomiopererade
 • De som fick svälta ihjäl på Visbyholm
 • Resandefolket (tattarna) vars barn konfiskerades för att föräldrarna var fattiga
 •  

  Beträffande samtliga fyra uppräknade grupper handlar det tveklöst om systematisk etnisk rensning. Man kan då fråga sig varför det måste gå flera decennier innan sådana här övergrepp blir föremål för granskning. Jo, naturligtvis för att de drivande krafterna gör allt för att övergreppen skall försiggå utan möjlighet för den stora massan att utöva insyn och granskning.

  I dagens Sverige konfiskeras också flera tusen barn årligen av de sociala myndigheterna , ofta för att föräldrarna är ekonomiskt svaga. Visserligen brukar det stå något om "relationsproblem", "emotionella störningar" och "risk för barnets hälsa och utveckling" i den dokumentation som fabricerats av verkställande s. k. utredare, men det är i många fall bara en förvanskad verklighetsbeskrivning för att ansvariga socialarbetare skall kunna nå sina syften.

  Barn och föräldrar som utsätts för myndigheternas övergrepp är inte hjälpta av att avslöjandena kommer om 15 -20 år eller om 60 år. Mot den bakgrunden är det oerhört viktigt att varje individ kritiskt granskar det som sker runt omkring oss i vardagen och reagerar kraftfullt. Låt inte barnhandeln bli ett kapitel som "avslöjas" år 2045 !

  Här har givetvis TV, radio och tidningar en betydande funktion att fylla. Visserligen har ett och annat enskilt fall blivit föremål för granskning, men en försvinnande liten majoritet av allmänheten tycks vara medveten om att barnhandeln i Sverige är satt i system, ty detta faktum framgår sällan eller aldrig när ett enskilt fall blir föremål för granskning.

   

  Utgör LVU en påtaglig risk för barns hälsa och utveckling

  Tillbaka till Artikelindex

   

 

Powered by AIS