Innlegg til debatt - Barn og unge i krise

Sverige sliter med psykisk ustabile barn og unge
Hvor ligger de egentlige eller ”indirekte” årsakene til fenomenet?
Av Jan Hansen - Frilansjournalist

 

 

 

 

 

 

Jan Hansen är chefredaktör för tidningen Samfunnsmagasinet och frilansjournalist.

Artikeln publiceras här med författarens benägna tillstånd.

 
 

Opp til flere ganger i løpet av en ukes tid, bringer svenske medier ulike nyheter om psykisk ustabile barn og unge i landet som har begått ulike former for kriminalitet. I flere av tilfellene relaterer medieomtalen seg til ganske så alvorlige kriminelle handlinger som eksempelvis mord og grov fysisk vold med døden til følge. Ofte er voldsutøverne på samme alder, kanskje noe eller mye yngre enn ofrene som rammes. I medieomtalene settes det altfor sjelden fokus på eventuelle bakenforliggende årsaker til de ulike kriminelle handlingene som begås. Derimot kan mediene fortelle at flere av de omtalte og psykisk ustabile barna og ungdommene, mange ganger kommer fra private som så vel offentlige barnevernsinstitusjoner.
På slike steder skulle en anta at forebyggende arbeid for å hindre at barn og unge ikke havner på en kriminell løpebane, ble svært høyt prioritert – ikke minst også fulgt  nøye opp. Så kan dessverre ikke alltid være tilfelle. 

Hverdagen brutalt forandret
Det er heller ikke ukjent at mange barn og unge som blir tatt hånd om av det svenske barnevernet, og i tillegg til selve omhendetakingen, også blir totalt avskåret fra all omgang og kontakt med egne søsken, foreldre og øvrig familie. Dette mistenker jeg også skjer i Norge i flere tilfeller uten at sfm.no derimot kan vise til statistisk materiale i denne forbindelsen. La det være helt klart at de aller fleste barn og unge som blir tvangsplassert av barnevernet, enten nå denne har skjedd på lovlig eller ulovlig vis, får sin hverdag brutalt forandret uansett. Ofte blir forandringen til det verre enn hverdagen som barna og de unge egentlig kom fra. Og bak slike brutale forandringer står voksne ansvarlige? mennesker, som tydeligvis og selv, må ha glemt alt om hva som heter sterke følelser hos både barn og unge, ikke minst de sterke båndene som spesielt mindreårige barn har til sine tilstedeværende foreldre og uavhengig av deres livssituasjon. 

Fortvilelse, frustrasjon og lengsel
En tvangsplassering eller omplassering fra barnevernet, medfører uten tvil store frustrasjoner og enorm fortvilelse hos barn og unge. I tillegg kommer den enorme lengselen etter sine aller nærmeste som unge og spesielt barn normalt vi få i slike tilfeller. Samlet kan slike traumer ofte lede til langvarige og dype depresjoner som barna og de unge, ikke engang klarer å komme seg ut av. Ikke engang om de får sakkyndig hjelp i ettertid. Derfor stiller jeg nå følgende spørsmål direkte til de lærde. Og svar fra dem som måtte føle seg kvalifisert og kyndig nok til å svare på dem, vil bli mottatt med stor takk.  

Spørsmål
Kan det å bli tvangsplassert eller omplassert av barnevernet, i tillegg til å bli totalt avskåret fra all kontakt med sine aller nærmeste og foresatte, være en medvirkende, kanskje en indirekte årsak til at så mange barn og unge har flippet helt ut senere i livet? Og av nevnte årsaker har derfor mange av dem også endt opp som psykisk ustabile mennesker for resten av sin levetid?


Oslo 29 mai 2005

 


Omsorgsovertagelse er ikke barnevern.
Av Sverre Kvilhaug

 

Barnevern og barnets beste
Av Sverre Kvilhaug

 

Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft.
Av Anita Ankarcrona

 

 

Tillbaka till ArtiklarPowered by AIS