SVERIGE och RÄTTSSTATEN på 2OOO-talet

 

Av Brita Sundberg-Weitman, juris doktor, fd lagman i Solna tingsrätt, hovrättsråd i Svea hovrätt, docent i civilrätt och folkrätt vid Stockholms universitet och ordf. i Medborgarrättsrörelsen


sverige_och_rattsstaten_pa_2000_talet


ÄR SVERIGE PÅ 2OOO-TALET EN RÄTTSSTAT? Är domstolarna självständiga under lagen? Uppfyller JO sin skyldighet att "särskilt tillse att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttager regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter ej träds för när i den offentliga verksamheten"? Dessa och andra, näraliggande frågor behandlas i denna bok, bland annat i ljuset av JO-beslut. l en bilaga redovisas 169 JO-beslut i fall som gäller sociala myndigheters verksamhet till skydd för barn.

 

BRITA SUNDBERG-WEITMAN är född 1934 och har i sitt yrkes­verksamma liv varit docent i civilrätt och folkrätt vid Stockholms universitet, hovrättsråd i Svea hovrätt och lagman i Solna tingsrätt. Hon har tidigare skrivit böckerna Nondiskriminering i EEC 1973, Discrimination on Grounds of Nationality 1977, Saklighet och godtycke i rättskipning och förvaltning 1981 och Rättsstaten Åter! 1985.

 

 

ISBN: 978-91-7223-329-4JURE FÖRLAG, ARTILLERIGATAN 67, 114 45 STOCKHOLM. TEL 08-662 00 80, FAX 08-662 00 86. www.jure.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur hamnade trettonåringen på hemmet?
Per Dahl, politisk chefredaktör, Ledare, Barometern, barometern.se - 2009-05-10

Dagens JO ett hot mot rättsstaten
Expressen, Debatt, 2008-07-07


Rättsstaten Åter!
Av Brita Sundberg-Weitman

Saklighet och godtycke i rättskipning och förvaltning
Av Brita Sundberg-Weitman

 

Tillbaka till Böcker

 

Powered by AIS