"Tandlös JO ingen nyhet"
Åke Berglund, Ett Ögonblick, Redaktörn, Aftonbladet, 14 november 1993

tandlos_jo_ingen_nyhet


 

ERIC af WETTERSTEDT, Leksand, ser JO-ämbetet i nygammalt ljus:

"Chefs-JO CLAES EKLUNDH har på senare tid offentligen beskärmat sig över att JO-ämbetet totalt misslyckats med alla åtal efter återinförandet av tjänstefelsparagrafen. Det är närmast en kollaps för den institution som skulle vara folkets egen klagomur mot den överväldigande svenska byråkratin.

Men nu skall ni få höra! JO-ämbetets begränsningar förutsågs redan 1910 av AUGUST STRIND­BERG i hans "Tal till svenska natio­nen", där han skrev: "Den kraftigaste garantien skulle ju vara folktribunen (justitieombudsmannen) men han neutraliserades av regeringens justitiekansler och av den omständigheten att han är efter har varit ämbetsman, alltså tränad i beroende och tjänst"

Spågubben Strindberg fick alltså rått eftersom ingen bryr sig om JO:s åtal. Och alla de byråkra­ter som får litet ljum kritik rycker bara på axlarna åt den tandlöse, för att inte säga helt neutraliserade JO. Strind­berg skrev också att det tar minst ett sekel att ändra på galenskaper i den svenska byråkratin - och JO är ju för sin del snart inne på andra seklet! 

VÅGAR DU LITA PÅ JO?
GT synar justitieombudsmannen

Så lydde titeln på artikelserien: "JO en svensk papperstiger?" som påbörjades i Göteborgs-Tidningen, GT, den 25 april 1988.

JO:s utveckling har dessvärre inte gått framåt, vilket visas av inlägget ovan, som är från 1993.
Brita Sundberg-Weitmans bok "SVERIGE och RÄTTSSTATEN på 2OOO-talet" visar att ingenting hos JO har förändrats, och JO-beslutet gällande ett uppenbart tjänstefel begånget av byråkrater vid socialtförvaltningen i Karlstads kommun bekräftar dödläget.

En liten reflektion: 

Om nu JO anser att ett allvarligt tjänstefel, dvs ett brott, som har begåtts av myndighetspersoner inte ska åtalas på grund av att de har slutat begå brottet, då borde samma gälla för alla brott. 

JO:s beslut i anmälan ovan ger vid handen att en mördare borde inte åtalas eftersom han inte fortsätter att döda sitt offer efter det fullbordade brottet.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. Kand
Ordf. i NKMR

 

 

 


Justitieombudsmannen - anmälningar och beslut

Dagens JO ett hot mot rättsstaten
Expressen, Debatt, 2008-07-07


Rättsstaten Åter!
Av Brita Sundberg-Weitman

Saklighet och godtycke i rättskipning och förvaltning

Av Brita Sundberg-Weitman

 Artiklar


Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

 

Powered by AIS