Swedish

Välj ditt språk

UTVÄRDERA barns situation i det nya samhället

Av Jan-Olof & Gudrun Larsson

 

 

 

 

 

Makarna Jan-Olof & Gudrun Larsson har ingående och nära kännedom av systemet som de beskriver i denna debattinlaga som publicerades i Fria Ord på Göteborgs-Postens nätupplaga den 19 juni 2002 och åtskilliga andra tidningar t. ex Sundsvallstidningen under rubriken ORDET NU, Avdelningen Politik, Smålandsposten, Norra Västerbotten, Hälsingborgs Dagblad, Barometern och Trollhättans Tidning.

Inlägget publicerades under psydonymet "Smulan", men på NKMR:s artikelsida väljer de att framträda med sina namn.

Artikeln återges här med Jan-Olof & Gudrun Larssons benägna tillstånd.

 

 

 

 

”UTVÄRDERA barns situation i det nya samhället” är rubriken på denna sida och kan återspegla historisk empirisk kunskap om metoder som använts,  men som även i nutid används i vårt land socialstaten Sverige.

***

 

ALVA MYRDAL som också utgör föremålet för en debattsida här på GP Fria Ord (tack för de fria orden) kom in i den svenska regeringen under Tage Erlanders tid. Hon var kanske en förespråkare för den ”Sociala Välfärdsstaten” kvinnorna skulle ut och arbeta och man skulle ordna med kollektivhus och barnstuga åt barnen. Jämlikhet var ett ord som växte fram och när allt började ta fart blev det en enorm retorik om välfärdsstaten. Modellen byggde på att alla skulle ha arbete vård skola och omsorg, en fin socialpolitik kanske många tycker.

***

 

VÄLFÄRDSSTATEN och dess modell byggdes på ekonomisk och materiell välstånd, lindra fattigdom och utjämna livsinkomster och investera i humankapital, öka den ekonomiska tryggheten och jämna ut konsumtionen över livscykeln. Välfärdstaten skulle vara civilisationernas höjdpunkt. Blev det så, eller hur blev det?

***

 

DEN SOCIALA DOKTRINEN gick ut på att de styrande ”patronerna” är överordnad de styrda ”klienterna” men det råder ett ömsesidigt beroende mellan de två. Patronerna erbjuder klienterna något som dessa inte kunnat prestera själva t.ex. säkerhet, trygghet i hotfulla situationer, liksom organisation och ledarskap av skyddet, mot att klienterna betalar med arbete, skatt och värnplikt men också med lojalitet och lydnad.

***

 

VÄRDERINGAR kan vara olika, men man kan fråga sig vilka värderingar den Svenska socialstaten har? Civilisationers höjdpunkter kan baseras på konst och litteratur, i religion och etik men också i teknikens och vetenskapens framsteg. Värdighet mellan människor i en civilisation skapar respekt och tillit och kan ses som en Triumph.

***

 

FINNS DENNA värdighet som är kopplad till respekt i vårt land socialstaten Sverige? När man genom gränsöverskridande metoder av de politiska sociala redskapen omhändertar barn och bryter ner deras identitet och samtidigt har tron att människor skall ha respekt och tilltro till de sociala redskapen som på totalitärt vis skadar och samtidigt förstör ekonomin?

I jämlikhetens och solidaritetens namn har skolan förändrats, eleverna får inte agas eftersom man självklart inte kan slå in kunskap. Man tog bort betygen i ordning och uppförande och man avskaffade kristendomslektionerna, sedan har man börjat ta bort betygen i enskilda ämnen. Men är det värdighet att se allt våldet utvecklas i skolorna med mord och misshandel mellan skolornas elever? Var det inte aga man förbjöd? Var det inte kunskap man skulle förmedla?   

***

 

VÄRDIGHET behöver inte betyda jämlikhet utan istället att man respekterar olika åsikter och teorier. Fattigdom behöver inte betyda att man mister sin värdighet eftersom det beror på att människor kan ha inre rikedomar. Likväl kan man förlora sin värdighet genom andlig fattigdom och gränsöverskridande handlingar trots politisk makt och/eller ekonomisk rikedom.

***

 

I SOCIALSTATEN SVERIGE har många föräldrar inte tid och ekonomi att ta hand om sina barn, samtidigt som man byggt up kollektiva barnstugor (dagis mm) allt i spåret av socialpolitiker som blivit sedda som gudar med sin nya social ingenjörskonst och sina förfinade redskap.

***

 

PÅ GUSTAV VASA tid 1500 talet, ordnades med att kungen i kraft av sitt gudomliga uppdrag skulle dra försorg om de fattiga och nödlidande. I praktiken fanns då det CIVILA samhället där släkten, bygdegemenskapen, skrået, kyrkan och klostren, brödraskapen, Ordnarna som också var välfärdens organ. I vårt något modernare tid växte Röda Korset och Rädda Barnen fram som välgörenhetsorganisationer.

***

 

ATT ÖPPET redovisa sina värderingar innan man redovisar sina samhällsvetenskapliga forskningsresultat och metoder borde vara en huvudregel. Preferenser och referenser fås av forskning och på universiteten ifrågasätts det inte alltid av eleverna vad värderingarna står för. Man kan likna detta vid att beskåda verkligheten sittande inne i en bur, verklighetsuppfattningen blir då aningen randig!

***

 

ALVA MYRDAL gav bifall åt steriliseringspolitiken eftersom barnbidragen och bostadsbidragen kunde sättas i system och utnyttjas av imbecilla och sinnesslöa som kunde livnära sig på att skaffa barn.

Den sociala förfinade ingenjörskonsten fortsatte med allt fler raffinerade metoder såsom kollektiva barnstugor och dagis mm. familjen som fostrande institution avskaffades och samhället skulle överta allt från födseln till kistan. Idag har vi LVU och en lagstiftning som bygger på en kultur där man ser verkligheten aningen randig! Många har blivit förblindade av systemet och många identifierar sig med detta efter graden av rädsla för sociala eller ekonomiska repressalier av systemet. Systemet har fallit offer för sin egen mytologi att alla skall klara sig själva genom arbete och skatter och att staten löser alla problemen. Individualismen togs bort och kollektivism blev honnörsord.

***

 

POSITIVT kan framställas som något negativt och tvärtom och har kopplingar till konvertering och hjärntvätt. Men att Socialstaten Sverige, som påstår sig efterleva FN-konventionerna omhändertar barn med stöd av LVU-lagen eftersom barnen eventuellt kan skadas, alltså helt godtyckligt, istället låter barnen skadas under LVU och undanhåller skadorna från föräldrarna samt bryter ner barnens identitet, då har Socialstaten Sverige förlorat sin värdighet och kan inte räkna med någon respekt och tilltro till sina politiska redskap.

***

 

KOMMUNERNAS UTREDNINGAR när det gäller dagens omhändertaganden av barn och därigenom splittring av familjer byggs ofta upp av socialassistenter där utredningarna saknar relevans och verklighetsuppfattning. Man föredrar kanske hellre ett omhändertagande eftersom de ekonomiska och praktiska resurserna saknas i kommunerna, och då träder staten in med pengarna. I kväll kunde man höra på TV-nyheterna att regeringen beklagade sig över att kommunernas familjehem inte klarar uppgiften eftersom att barnen rymmer från LVU-hemmen. Nyheten presenterades i en anda av att de flesta barn därför omhändertas eftersom föräldrarna har sprit eller drogrelaterade problem eller psykiska besvär.

Med den inställningen, kommer både regering och sociala myndigheter att hamna i en ”never ending story”.  I vårt land har de flesta någon form av psykiska problem, inte minst med tanke på alla som är utbrända inom sjukvården, skolväsendet, polisväsendet och försäkringskassan, för att inte tala om alla utbrända socialassistenter som gör utredningarna. Psykofarmaka skrivs ut i både tid och otid och konsumtionen har drastiskt ökat i socialstaten Sverige. Vad man inte talar högt om är hur man skriver ut psykofarmaka d.v.s. knark till barn och ungdomar som därefter blir malda i kvarnarna och blir omhändertagna. Vad man inte talar om är hur man bränner ut de biologiska föräldrarna som fått sina barn omhändertagna och när man bränt ut dem använder man utbrändheten och de psykiska problemen mot dem i sina utredningar. Detta är att skapa problemen och sedan komma med lösningarna alltså manipulativa utredningar och svartmålning.

***

 

INSIKTEN som politikerna borde ha om folkhemmets tillstånd, borde ge vilken politiker som helst kalla kårar efter ryggraden. Eftersom man istället för att åtgärda grava systemfel som misshandlar och skadar, sänder ut handlingar från länsstyrelser att FN-konventionerna inte gäller. På totalitärt vis fortsätter man istället misshandla barn i ljuset av "BARNETS BÄSTA". Detta är en brottslig akt och handling och skapar ingen respekt och tilltro för de politiska verktygen.

 Psykopati är ett tillstånd och begrepp inom psykiatrin som avser en störning som varken är psykos eller neuros. VARFÖR har politikerna låtit ”Moder Svea” få sådana störningar med sin sociala ingenjörskonst att känslokyla, oförmåga till långsiktig planering och tendens att utnyttja medmänniskor hänsynslöst och skamlöst som nu görs med LVU?

***

 

LYFTA SIG I HÅRET är vad som ibland behövs för att kunna se vad som händer med sitt eget system. Tyvärr är det inte alltid en trevlig uppgift att analysera och göra konsekvensanalyser. Det är kanske inte alltid så trevlig läsning för läsarna som eventuellt tar del av rapporter mm. Men det kan vara nödvändigt för att få bort farliga, omänskliga och ekonomiskt samhällsomstörtande metoder.

***

 

SYSTEMKRITIKER finns de egentligen?!

 

 

 

 

Hög tid för utvärdering och analys för utsatta barns situation i det nya samhället. Av Jan-Olof & Gudrun Larsson

 

Alvorlige grunner till omsorgsovertagelse? Av Marianne Haslev Skånland

 

Tvångssterilisering i går - Tvångsomhändertagande av barn i dag. Av Susanna Svensson

 

Utgör LVU en påtaglig risk för barns hälsa och utveckling? Av Peter Klevius

 

Hög tid att avskaffa odemokratiska maktstrukturer. Av Lisbeth Lindeborg

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by AIS