VARNING  FÖR  SOCIALTJÄNSTEN

Av Kent Sändh, laboratoriechef och fd barnhemsbarn

 

 

 

 

 


Kent Sändh är laboratoriechef, uppfinnare och fd barnhemsbarn. Han är grundare av föreningen "Samhällets styvbarn".

Varningen återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

Varning: Innan du söker hjälp hos socialtjänsten, vad det än gäller, tänk på att det kan resultera i tvångsomhändertagande av dina barn!

 

Varning: Allt vad du säger till socialtjänsten kan komma att vändas emot dig. De låtsar förtroende och hjälpsamhet, men har ofta endast som mål att fylla HVB hemmen (barnhemmen) och familjehemmen (fosterhemmen), som drivs kommersiellt och där de själva/deras vänner har ekonomiska intressen.

 

Varning: Har dina barn omhändertagits så syftar nästan alla utredningar och samtal endast till att motivera en fortsatt tvångsvård.

 

Varning: Det finns ingen offentlig insyn och kontroll av institutionsvården. Misshandel, barnarbete, sexuella övergrepp och annan vanvård är vanligt förekommande.

 

Efterlyses: Där du själv träffar på god och kärleksfull barnavård inom institutions- och familjevård, samt hos din socialtjänst – meddela oss detta, så att vi kan vidarebefordra exemplen till dem som bör lära därav! 

 

 

Alvheims tio bud

 

Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Powered by AIS