Swedish

Välj ditt språk

Värnamofallet: tvångsomhändertagande av den vietnamesiska bebisen

Det vietnamesiska paret fick sitt barn omhändertaget redan på BB. Anledningen var att socialtjänsten i Värnamo kommun anser att mammans epilepsi är en säkerhetsrisk för barnet. Sjukvården är skarpt kritisk till socialtjänstens agerande och beskriver det som en rättsskandal.
En serie artiklar i olika media 2008-03-12 - 2008-05-26

 


Webmasters kommentar:
Fallet med tvångsomhändertagandet av den nyfödda vietnamesiska pojken visar än en gång med all önskvärd tydlighet
1 - att personalen inom socialtjänsten vidtar åtgärder mot barn och deras föräldrar utan att saklig grund föreligger;
2 - att socialchefen och socialnämnden litar blint på socialsekreterarnas bedömning i stället för att följa sjukvårdens välgrundade utlåtanden och utan att sätta sig i den berörda familjens situation;
3 - att länsrätterna slentrianmässigt beslutar i enlighet med socialnämndens beslut till skada för de berörda barnen och deras föräldrar.

Läs Brita Sundberg-Weitmans förord till Fallet Alexander Ett beslagtaget barn.

 fallet_den_vietnamesiska_bebisen_i_varnamo

Politikerna som tog beslutet: Jonas Nilsson (s).Arnold Carlzon (kd). Arne Ekegren (m).Vivi-Ann Roos (s).Mats Lindblad (s). Gerd Rydén (m).Jan Wahlin (fp).Maria Johansson (c).

 

 

 


Värnamo: Föräldrarna får tillbaka sitt barn

Kammarätten ändrade på måndagen domen i det uppmärksammade fallet med det omhändertagna spädbarnet i Värnamo. Föräldrarna får nu tillbaka sitt barn, som har namnet William.

- Jag är överlycklig över beslutet. Nu ska vi bli en riktig familj igen, säger Williams mamma till Jönköpingsnytt.

SvT.se - 26 maj 2008Värnamo/Jönköping: Förhandlingar om omhändertagna barnet avslutade

På onsdagen återupptog och avslutade Kammarrätten i Jönköping förhandlingarna om det spädbarn i Värnamo som tidigare i år togs om hand av de sociala myndigheterna.

När förhandlingarna inleddes förra veckan hördes huvudsakligen sjukvårdspersonal som talade till föräldrarnas fördel. Vid onsdagens förhandlingar hördes framför allt personal som talade för att barnet även fortsättningsvis ska vara omhändertaget.

SvT.se - 7 maj 2008

 

 

Jönköping/Värnamo: Omhändertagna barnet uppe i kammarrätten

Kammarrätten i Jönköping inledde på onsdagmorgonen förhandlingarna kring det spädbarn i Värnamo som tidigare i år togs om hand av de sociala myndigheterna.

Rättegången handlar om huruvida det fem månader gamla barnet kan återförenas med sina föräldrar, eller om det ska stanna kvar på familjehem.

SvT.se - 30 april 2008

 

 

Värnamo: Fråntagen bebis tas inte upp av HO

Fallet med det vietnamesiska barn som blev omhändertaget på BB tas inte upp av Handikappombudsmannen, HO.

SvT.se - 1 april 2008

 

 

Länsstyrelsen granskar fallet Kim

Nu granskar länsstyrelsen hur Värnamo medborgarnämnd hanterat Fallet Kim i Värnamo. Det handlar om en tre månaders pojke som omhändertogs redan på BB och placerades i familjehem.

Nu ska alltså länsstyrelsen som har tillsynen granska hela ärendet och hur kommunen har skött utredningen inför beslutet att pojken från föräldrarna.

Sveriges Radio P4 Jönköping - 2008-03-19

 

 

Värnamoutredning kritiseras av jurist

Av Jacob Rudolfsson

Socialtjänstens utredningar håller för låg kvalité. Det är juristen Anton Strands uppfattning om de utredningar som ligger till grund för omhändertaganden av barn. Samtidigt säger läkaren Christina Gunnervik att socialen inte kontaktade henne för att godkänna hennes uttalande.
Världen idag, varldenidag.se - 2008-03-19

 

 

Socialchefen: Direktomhänder­tagandet kunde inte avvaktas

Av Jacob Rudolfsson

Vid omhändertagande av barn ska socialtjänsten försöka nå ett samförstånd med föräldrarna. Men då Värnamo kommun omhändertog det vietnamesiska parets nyfödda bebis kunde en sådan lösning inte nås, menar socialchefen Anders Fransson.
– Situationen krävde heldygnsvård, säger han.
Trots att föräldrarna hade sökt hjälp innan födseln för att pappan skulle kunna lämna mamman ensam med barnet och delta i svenskundervisningen, ansåg kommunen att barnets väl därmed skulle riskeras.

Världen idag, varldenidag.se - 2008-03-17

 

 

Värnamo: Man anmäler omhändetagande av nyfödd

En privatperson anmäler nu socialen i Värnamo för omhändertagandet av en nyfödd pojke, eftersom mamman har epilepsi och pappan inte anses kunna ta hand om barnet.

Anmälaren vill att länsstyrelsen ska granska den utredning som gjorts. Han misstänker att utredningen har ett antal brister.

Anmälaren har inget med ärendet att göra, men skriver i sin anmälan att han blir upprörd över ärendets hantering, så som det beskrivits i media.

SvT.se - 17 mars 2008

 

 

Socialen tog bebisen på BB

Av Jacob Rudolfsson
 För tre månader sedan fick ett vietnamesiskt par i Värnamo sin nyfödda bebis omhändertagen redan på BB. Mamman lider nämligen av epilepsi, och enligt kommunen och länsrätten förstår pappan inte riskerna. Nu ifrågasätter bland andra chefen för kvinnokliniken i Värnamo, Christina Gunnervik, socialtjänstens handlande.
Enligt den utredning som kommunen och länsrätten stöder sig på förstår pappan inte riskerna med att lämna det nyfödda barnet ensam med mamman. Men Christina Gunnervik, chef för kvinnokliniken i Värnamo, menar att de båda föräldrarna har uppträtt exemplariskt under hela graviditeten. Hon är mammans läkare och har fått familjens fullmakt att bryta tystnadsplikten för att berätta om deras situation.
– Jag blev oerhört förvånad, för det var en tanke som inte hade slagit mig under hennes graviditet att hon inte skulle kunna sköta sitt barn, säger Christina Gunnervik till Sveriges Radio Jönköping.

Världen idag, varldenidag.se - 2008-03-14

 

"De borde fått stöd i hemmet"

De bad om hjälp - då tog kommunen deras son.
Av Mia Karlsson

- Varför har man inte diskuterar hjälp i hemmet som ett alternativ, säger Titti Mattson, lektor i offentlig rätt.

Värnamo kommun beslöt att omhänderta den nyfödda pojken redan på BB, ett beslut som sedan slogs fast av länsrätten.
Ett av skälen är att mamman har epilepsi.
Titti Mattsson, lektor i offentlig rätt vid Lunds universitet, är kritisk efter det att hon läst domen.
- Det verkar som om utredningshem eller familjehem är de enda alternativen som diskuterats i det här fallet, säger hon.

Expressen, jonkoping.expressen.se - 2008-03-14

 

 

Socialtjänsten kan ha brutit mot lag

Av Rebecka Martikainen
 Socialen i Värnamo placerade bebisen hos en okänd familj.
Trots att mammans syskon bor i närheten.
Nu kan de sociala myndigheterna har brutit mot lagen, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion.

Expressen, jonkoping.expressen.se - 2008-03-13

 

Ge föräldrarna stöd i stället

Av Lars Lindström
 När jag läser domen som tar den lilla pojken från sina föräldrar slås jag av den irritation medborgarnämnden i Värnamo visar upp.
De störs av att den nyblivna pappan inte lyder.
Fattar han inte att en mamma med epilepsi inte är en riktig mamma?

Expressen, jonkoping.expressen.se - 2008-03-13

 

 

Politiker: rätt att omhänderta bebis

Av Rebecka Martikainen
 Politiker i Värnamo försvarar beslutet ett omhänderta det vietnamesiska parets nyfödda bebis.
- Det finns en bred kompetens som utrett det här, säger Arnold Carlzon (kd), ordförande i medborgarnämnden till Sveriges Radio Ekot.

Expressen, jonkoping.expressen.se - 2008-03-13

 

 

Politikerna tog sonen

Av Mia Karlsson & Erik Pettersson
VÄRNAMO, STOCKHOLM. Föräldrarna bad Värnamo kommun om hjälp.
Då togs deras nyfödda barn ifrån dem - eftersom mamman har epilepsi.
- Men vi kan ta hand om honom. Vi älskar honom och vill bara hans bästa, säger de förtvivlade föräldrarna.

Paret gladde sig när deras son kom till världen 5 december förra året.
Men lyckan blev kortvarig.
Redan på BB blev den nyfödda bebisen omhändertagen, efter ett beslut av medborgarnämnden i Värnamo.
Anledningen: Mamman har epilepsi och pappan bedöms inte var tillräckligt ansvarsfull.
Expressen, jonkoping.expressen.se - 2008-03-13

 

 

Socialstyrelsen medger brister: ”Alla barnavårdsfall har inte utretts tillräckligt väl”

Av Johanna Melén

Socialtjänstens beslut att skilja barn och föräldrar åt sköts inte alltid på bästa sätt.

Det medger Suzanne Julin, jurist och avdelningsdirektör på Socialstyrelsen.

– Men det har successivt blivit bättre, säger hon till aftonbladet.se.

Frågan blev åter aktuell när en nyfödd pojke omhändertogs från sina föräldrar direkt på BB i Värnamo. Vårdpersonalen kritiserade kommunens beslut men ansvariga politiker försvarade sig: Beslutet var väl grundat och fattades efter en tio veckor lång utredning.

Vem som har rätt kan komma att avgöras i kammarrätten, men faktum är att det här är långt ifrån den första barnavårdsutredning som kritiseras.

Aftonbladet, aftonbladet.se - 2008-03-13”Socialtjänsten bortser från viktiga uppgifter” Jurist kritiserar utredningar där barn skiljs från sina föräldrar

Av Johanna Melén
Enligt läkaren skötte sig de blivande föräldrarna exemplariskt.

Det struntade socialtjänsten i – och tog barnet från mamma och pappa.

– Ofta redovisas inte centrala uppgifter, säger juristen Anton Strand till aftonbladet.se.

Tänk dig ett rättsfall där centrala vittnen inte kallas in, eller där domstolen bortser från viktiga uppgifter.

Aftonbladet, aftonbladet.se - 2008-03-13

 

Sonen omhändertogs på BB. Pappan bad om hjälp – då tog myndigheterna deras bebis

Av Susanna Vidlund

Redan på BB omhändertogs deras barn.

Skälet: Mamman lider av epilepsi och enligt myndigheterna kan inte pappan ta ansvar för barnet.

”Rättsskandal” säger sjukvårdspersonalen.

Föräldrarna som båda kommer från Vietnam är förtvivlade, rapporterar Sveriges Radio Jönköping..

Aftonbladet, aftonbladet.se - 2008-03-12

 

 

Bebis omhändertogs på BB

Av Rebecka Martikainen
Redan på BB omhändertogs det vietnamesiska parets lilla bebis.
Orsak: mamman lider av epilepsi och pappan kan inte ta tillräckligt ansvar, anser myndigheterna.
- Det är en rättsskandal, säger barnmorskan Sonya Ekerstam till Sveriges Radio Jönköping.

Expressen, jonkoping.expressen.se - 2008-03-12

 

 

Socialen tog deras bebis på BB

Redan på BB fick det vietnamesiska paret sin nyfödda bebis omhändertagen. Orsaken är att mamman lider av epilepsi och myndigheterna anser att pappan inte kan ta tillräckligt ansvar.

Sjukvårdspersonal beskriver fallet som en rättsskandal, och föräldrarna själva är förtvivlade.

Sveriges Radio P4 Jönköping - 2008-03-12

 

 

 

 

Barn tvångsomhändertas utan saklig grund
23 advokater och jurister

 

Samhället borde stötta föräldrarna - inte ta deras barn ifrån dem
Av Ruby Harrold-Claesson


Karlskogafallet: Ville ha hjälp med hyran - blev av med sonen

Av Torbjörn Karlgren

 

Är vi alla lika inför lagen?

 

 Tillbaka till Artiklar

Powered by AIS