Swedish

Välj ditt språk

Vi är helt  överens om målet –  medlen att nå målet kan diskuteras.

Av Rigmor Persson, Jur. Kand.

 

 

 

 

 

Jur. kand Rigmor Persson är styrelsemedlem i NKMR. Hon är mor till tre barn samt mormor och farmor. Rigmor Perssons son, fd kammaråklagare Stefan Holmlin, tog sitt liv den 5 april 2002 till följd av de falska anklagelserna om sexuella övergrepp mot sin styvdotter som hans fd fru hade riktat mot honom 1998 i samband med en vårdnadstvist.

Artikeln sändes till Göteborgs-Posten den 12 mars 2003, men GP har vägrat att publicera hennes inlägg.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

Stödcentrum Beda har i två artiklar den 16 och 18/2 2003 samt i GP Debatt den 6/3 2003, påtalat grundskolornas ovilja att ta emot gratis information om sexuella övergrepp på barn. Stödcentrum Beda erbjuder gratis information och ett förebyggande program ”Bryt tystnaden” som utarbetats av dem själva.

I GP Debatt anser Stödcentrum Beda att anmälningsplikten är och förblir uddlös därför att kunskap saknas hos de människor som omfattas av anmälningsplikten. Regeringen vill utöka denna till att gälla fler yrkesgrupper än som nu är fallet.

 

Två barn i varje grundskoleklass utsatta för sexuella övergrepp ?

I en av artiklarna hävdas att två elever i varje grundskoleklass är utsatta för sexuella övergrepp. På vad grundar Stödcentrum Beda denna siffra? Är detta med sanningen överensstämmande är det en katastrof. Två barn i varje klass som utsätts för sexuella övergrepp och rektor, lärare och skolsköterska blundar. Siffran säger oss att det är många av skolans personal som blundar hårt och låter bli att anmäla om Stödcentrum Beda har rätt.

Skolans personal kan naturligtvis inte veta av vilken orsak ett barn mår dåligt om inte barnet själv berättar. Orsakerna kan dock vara flera. Alla barn och ungdomar som visar symptom på att må dåligt har inte varit utsatta för sexuella övergrepp.

Vi vet i dag, bland annat genom Bris Hjälptelefon, att många barn och ungdomar ringer och talar om att de mår mycket dåligt av flera olika orsaker. Utskrivning av antidepressiva medel till barn och ungdom har de sista åren ökat, missbruk, självmordstankar och självdestruktivitet hos barn och ungdomar ökar enligt Bris. Skolan är en spegel av det samhälle vi lever i. Det måste vara oerhört svårt för skolans personal att bli så säker i sina misstankar att det är just ett sexuellt övergrepp som ägt rum även efter information och förebyggande arbete från Stödcentrum Beda.

 

Ingen vuxen får blunda för de verkligt utsatta barnen.

Det är helt självklart att ett barn som verkligen är/varit utsatt för sexuella övergrepp skall få all hjälp och stöd som samhället kan erbjuda och förövaren anmälas och dömas för brottet. Det är aldrig acceptabelt i ett samhälle att barn utsätts för sexuella övergrepp. Det är medlen att nå det målet som kan ifrågasättas och diskuteras.

Docent Tomas Eriksson, specialist i rättspsykiatri skrev i en debattartikel i DN: ”En lång rad uppgifter har även kommit i omlopp rörande vilka symptom hos ett barn som bör föra tankarna till att detta utsatts för ett sexualbrott. Om ett barn är livligt och utagerande eller visar tecken på depression, sömnsvårigheter, kriminalitet eller missbruk så bör detta föranleda funderingar på och utredningar om barnet kan vara offer för ett sexualbrott.”

Det finns ingen vetenskaplig kunskap om vilka symptom som kan förväntas av ett barn som varit utsatt för sexuella övergrepp, skriver Tomas Eriksson.

 

Förebyggande arbete mot sexuella övergrepp.

Stödföreningen Beda vill åka runt i skolorna och informera och ge kunskap om hur personalen ska upptäcka de barnen som utsatts för sexuella övergrepp och ge mera styrka till personalen att göra en anmälan om denna misstanke. De flesta som arbetar i skolan har inte någon utbildning alls om sexuella övergrepp.

Kunskap är aldrig tung att bära och är alltid välkommen, däremot ifrågasätts om en Stödförening för incestoffer och när man själv varit utsatt, är rätt förmedlare av denna kunskap. Risken finns att bilden blir alltför onyanserad, osaklig och partisk.

I början av 90-talet reste en fd socialsekreterare i Norge runt till skolor och daghem och informerade om ”tecken” hos barnen som kunde tyda på att de varit utsatta för sexuella övergrepp. Socialsekreteraren hävdade att var sjätte flicka och var sjunde pojke i Norge utsatts för sexuella övergrepp. Någon vecka efter informationen började de första anmälningarna om sexuella övergrepp att komma in till berörda myndigheter. En av dessa anmälningar växte så småningom till en tragedi för alla inblandade barn och misstänkta. Domstolen friade senare den misstänkte på alla punkter. För barnen som inte varit utsatta men behandlats som incestoffer och för den misstänkte förövaren har denna händelse satt djupa spår i själen för all framtid, en mental våldtäkt på barnet. I spåren av denna tragiska händelse skedde också ett självmord. Hela denna händelse började med en socialsekreterare som åkte runt i skolorna och informerade om vilka ”tecken” personalen skulle lära sig att avläsa hos de barn som varit utsatta för sexuella övergrepp.

 

Vaksamhet mot incesthysteri.

Att informationen och det förebyggande arbetet gällande sexuella övergrepp på barn är saklig, nyanserad och opartisk är ett måste. Är inte detta fallet kan det förebyggande arbetet som Stödföreningen Beda vill bedriva resultera i katastrofala följder för både barnen och den misstänkte förövaren. Under 80 och 90-talet har i alltför många fall anmälningar skett som senare visat sig grundlösa. I flera av dessa fall har en anmälan om sexuella övergrepp skett på initiativ av en skolsköterska, lärare eller daghemspersonal. I anmälans spår sker i flera fall ett omhändertagande enligt LVU av det berörda barnet, upprepade förhör av polis och läkarundersökning av barnet.

Under 80 och 90- talet har alltför många justitiemord i incestmål förekommit. Flera miljoner kronor i skadestånd har betalts ut till anklagade för sexuella övergrepp som senare visat sig helt sakna grund. I många av fallen avbryts kontakten helt mellan en pappa och barnet. I bästa fall får enligt beslut av sociala myndigheten, umgänge pappa/barn enbart ske med kontaktman närvarande. Bara en anmälan i sig gällande misstanke om sexuella övergrepp till sociala myndigheten får förödande konsekvenser för en familj även om den senare visar sig helt grundlös.

 

Att ett barn alltid ska skyddas mot verkliga sexuella övergrepp är odiskutabelt, den uppenbara risken att gripas av incesthysteri är stor, med tanke på den information Stödföreningen Beda vill gå ut med,  att två barn i varje klass i svenska skolor är utsatta för sexuella övergrepp.

 

 

 

Fallet Stefan Holmlin - Åklagare tilltalad, lagförd och frikänd. Av Rigmor och Sture Persson

 

Synpunkter och kommentarer till RÅ:s nya riktlinjer vid sexuella övergrepp, att barnets berättelse ensamt ej är tillräckligt för åtal samt att advokater vill slippa munkavle. Av Rigmor Persson

 

Synpunkter på debattartikel i GP Debatt den 8 november 2002 angående utsatta barns rättssäkerhet. RÅ:s nya riktlinjer gällande sexuella övergrepp på barn inger hopp.

Av Rigmor Persson

 

Rigmor och Sture Perssons brev till Riksåklagaren Klas Bergenstrand: Stefan  Holmlin, fd kammaråklagare, ett offer för  falska anklagelser gällande sexuella övergrepp och undermåliga och ensidigt gjorda förundersökningar. Av Rigmor och Sture Persson

 

Rigmor Perssons brev till Justitiedepartementet: Hur många fäder skall offras på ”incesthysterins altare” innan rättsväsendet ingriper? Av Rigmor Persson

 

Pappa oskyldigt anklagad för sexbrott. Av Rigmor Persson  

Hur står det till inom rättsväsendet när oskyldiga kan dömas till fängelse? Av Rigmor Persson

"Häxprocesser mot män!" Av Pelle Svensson

 

"Sverige vid skampålen". Av Pelle Svensson

 

"Vi dömer oskyldiga till fängelse". Av BO SEVERIN

 

"Filmjölk bevis för incestbrott". Nu måste alla falska profeter som tjänar stora pengar på att peka ut incestförbrytare stoppas, kräver Tomas Eriksson

 

"Inga beviskrav i sexmål". Domskäl hemligstämplas för att dölja bristande bevisning, skriver rättspsykiater Tomas Eriksson

 

Rättsövergrepp i incestmål. Av Harald Wigforss

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Powered by AIS