Swedish

Välj ditt språk

 • Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR

  kallar till

  ÅRSMÖTE

  på Hotell Europa, Köpmansgatan 38 i Göteborg

lördagen den 19 maj 2001 klockan 15.30

 • KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

  Medlemmarna i NKMR kallas härmed till årsmöte lördagen den 19 maj 2001, klockan

  15.30. Årsmötet äger rum efter vårt symposium (se bifogat program för symposiet).

  Plats: Hotell Europa, Köpmansgatan 38 i Göteborg

  15.30 Årsmöte

  NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnar mötet.

  Val av mötesordförande.

  Val av protokollförare för årsmötet.

  Val av justeringsmän för årsmötet.

  Frågan om årsmötets behöriga utlysande.

  Fastställande av dagordning.

  NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson föredrager verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret juli 2000 - maj 2001.

  Revisorn föredrager revisionsberättelsen för 2000

  Kassören redogör för NKMR:s aktuella kassaställning.

  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

  Fastställande av medlemsavgifter.

   

  Val av styrelse för verksamhetsåret 1 juni 2001 - 30 juni 2002

  .

  Förslag föreligger enligt nedanstående:

  Ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige (omval)

  Vice ordförande professor Marianne Haslev Skånland, Norge (omval)

  2:e vice ordförande antropolog Peter Klevius, Finland (omval)

  Kassör jur. kand., med. lic. Siv Westerberg, Sverige (omval)

  Sekreterare teol. cand. Hans Olav Okkels, Danmark (omval)

  Sekreterare journalist Eva Granheim, Norge (omval)

  Suppleant advokat Tryggve Emstedt, Sverige (omval)

  Val av revisor och revisorssuppleant

  Förslag föreligger enligt nedanstående:

  Revisor f d riksdagsledamoten Rune Torwald, Sverige (omval)

  Revisorssuppleant Advokat Lennart Hane, Sverige (omval)

  Val av valberedning

  Förslag föreligger att styrelsen utgör valberedning

  Frågan om plats för nästa årsmöte.

  Övriga frågor.

  Årsmötet avslutas.

  Till årsmötet klockan 15.30 - 16.00 äger endast medlemmar i NKMR tillträde.

  Till symposiet som börjar klockan 10.00 är både medlemmar och icke medlemmar hjärtligt välkomna. Fri entré. Förhandsanmälan behövs ej.

  De medlemmar som ännu ej betalat årsavgiften för år 2001, ombedes göra detta snarast. Vi bifogar inbetalningskort. Av praktiska skäl bifogas inbetalningskort i samtliga kuvert med denna inbjudan, alltså även till medlemmar, som redan har betalat årsavgiften för 2001. Använd gärna det extra inbetalningskortet till att rekrytera nya medlemmar till NKMR. Glöm inte skriva namn och adress på inbetalningskortet.

  Medlemsavgiften är 250 kr för privatpersoner (makar/sambor betalar endast en avgift) och 700 kr för organisationer och företag. Medlemsavgiften inbetalas till NKMR:s postgiro 444 88 81-5.

  VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE OCH SYMPOSIUM !

   

   

  Kallelse till Symposium 2001

  Revisionsberättelse

  Verksamhetsberättelse

   Tillbaka till Huvudsidan