Härmed Presenteras

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheters
Symposium

2011


Nedan kan du enkelt navigera dig fram genom allt som rör detta års symposium.
Du kommer även efter symposiet på denna sida kunna ta del av utvalda föredrag samt fotografier
och mycket annat som rör denna tillställning.

Vi på NKMR hoppas att årets symposium blir lika trevligt och givande för alla
deltagare samt föreläsare som tidigare år.

Symposium

Årsmöte

Inbjudan till Symposium 2011

Inbjudan skickad per post

Programmet

Presentation av föredragshållarna

Hållna föredrag

Valberedningen förslag

Dagordningen

Verksamhetsberättelse

Protokoll fört vid Årsmötet

Rapport från NKMRs Symposium 2011, Hotell Scandic Crown, Göteborg, den 20 augusti 2011

Symposiet inleddes traditionsenligt på fredagskvällen, den 19 augusti 2011, med ett samkväm för våra föredragshållare och långväga gäster. Jur. kand. Jenny Beltrán var värdinna, tog emot gästerna på Restaurang Viktoria, i centrala Göteborg och hon bjöd på en medelhavsbuffé.

Buffé på samvkvämet den 19 augusti 2011

Föreläsare, värdinnan och långväga gäster

 

                


Symposiet följde programmet som hade skickats ut via e-mail till medlemmar och sympatisörer. Såväl programmet för symposiet som presentationen av föredragshållarna har också publicerats på NKMR:s hemsida.

NKMR:s ordförande hälsade alla välkomna och en tyst minut hölls för medlemmar och sympatisörer som hade avlidit under verksamhetsåret.

Därefter skred vi till utdelning av Hedersdiplom till Redaktör Jan Hansen, Samfunnsmagasinet, Norge, "för outtröttlig kamp för upprättelse för de forna och nutida offer för barnevernets maktutövning mot dem och deras familjer".

Första programpunkten var den Nya Zeelandska dokumentären, My Mummy's a Criminal, som visar verklighetsbaserade skildringar av hur familjer har drabbats av den agalag som trädde i kraft år 2007. Sverige har haft världens första och äldsta agalag - den daterar från 1979 - men ingen har dokumenterat hur den påverkat barnen och deras familjer.

Fil. dr, leg. psykolog Lena Hellblom Sjögren var symposiets första föreläsare, med rubriken "Främmandegörande av förälder. Ett brott mot barns och deras föräldrars mänskliga rättigheter ". Lena Hellblom Sjögren gjorde avstamp i den Nya Zeelandska dokumentären för att belysa hur barns och deras föräldrars mänskliga rättigheter blir kränkta av myndighetsåtgärder.

Fil. dr, leg. psykolog Lena Hellblom Sjögren föreläser

 


Nästa föreläsare var nyligen pensionerade hyresråd i Göteborgs tingsrätt tillika fd rådman i kammarrätten i Göteborg, Hans Hjortsjö, som delgav oss sina erfarenheter från kammarrätten i Göteborg i "En f d kammarrättsdomares erfarenheter av arbete med LVU och kontakter med socialsystemet ".

Fd hyresråd i Göteborgs tingsrätt tillika fd rådman i kammarrätten i Göteborg, Hans Hjortsjö får NKMR:s diplom

En nyhet för årets symposium var paneldebatten mellan Tony Curry, SDN-Bergsjön, Sonja Cederlöf, Askersund, och Mia Magné, Marks kommun. "Två f d och en nuvarande socialutskottsordföranden debatterar arbetssätt och attityder bland personalen inom socialtjänsten".
Moderator var jur. kand. Madeleine Johansson, Göteborg.
Sonja Cederlöf hade ingen möjlighet att resa till Göteborg, men hon erbjöd sig att medverka i debatten via SKYPE - vilket var mycket effektivt och uppskattat.

Paneldebatten mellan Sonja Cederlöf, fd ordf i Askersund, Tony Curry, fd ordf. i SDN-Bergsjön och Mia Magné, ordf i socialutskottet, Marks kommun, med moderator jur. kand. Madeleine Johansson

 


Ytterligare ett Hedersdiplom utdelades denna dag: den här gången till NKMRs tekniska support, Bengt Törngren, för 10 år av pålitlighet, generös självuppoffring och lång och trogen tjänst. Det är han som iordningställer konferenslokalen kvällen före symposiet, är första man på plats på morgonen och sist att lämna lokalen efter symposiet.

Hedersdiplom till NKMRs tekniska support, Bengt Törngren, för 10 år av pålitlighet, generös självuppoffring och lång och trogen tjänst

 

Undertecknad höll ett tiominuters föredrag om "Jäviga domare. Hur vissa domare i förvaltningsdomstolar begår tjänstefel - utan påföljder. Tre fall från Karlstad och Malmö", medan vi väntade på nästa föreläsare.


Raili Rindelöv, som skulle inkomma från Finland, fick förhinder, men vår tekniker ordnade så att hon kunde medverka via SKYPE. Hennes föreläsning "Olovligt bortförande av barn inom EU. Mål C-435/06 i EU-domstolen" handlade om fallet då hennes barn blev tvångsomhändertagna av svenska myndigheter sedan hon hade flyttat tillbaka till Finland, Sveriges begäran om utlämning av de finska barnen för fosterhemsplacering i Sverige och Finlands utlämning av sina egna medborgare till myndigheter en främmande stat.

Raili Rindelöv, Finland, levererar sin föreläsning via SKYPE

 


Symposiets sista föreläsare var jur. kand Thomas Cohn, som föreläste om "Bristande rättssäkerhet i domstolarna / förvaltningsdomstolarna. Hur systemet för ersättning för jurister i Sverige fungerar - eller inte fungerar".

Jur. kand Thomas Cohn, föreläser; jur. kand Rigmor Persson, lyssnar uppmärksamt


Samtliga program inslag blev mycket uppskattade och våra föreläsare fick - traditionsenligt - NKMR:s diplom som tack för sin medverkan.

Än en gång vill jag framföra ett stort TACK! till årets föreläsare, debattpanelen med moderator, värdinnan för samkvämet, teknikern för inställningar och uppkopplingar och alla åhörarna för visat intresse, era frågor och synpunkter.

Olofstorp, den 10 oktober 2011

Ruby Harrold-Claesson, jur. kand
Ordf i NKMR


Villfarelsen om den svenska rättssäkerheten. Artikeln bygger på jur. kand Thomas Cohns föreläsning vid NKMR:s Symposium den 20 augusti 2011.
Av Madeleine Ejdesjö, Sjöbo - 2011-09-07Tillbaka till NKMR:s Huvudsida