Swedish

Välj ditt språk

Årets mottagare av NKMR:s utmärkelse 2014Hedersdiplom

Livstids utmärkelse

Britta SW

Brita Sundberg-Weitman, människorättsförkämpe

Brita Sundberg-Weitman är docent i civilrätt och internationell rätt, fd lagman i Solna tingsrätt, fd hovrättsråd och fd ordförande i Medborgarrättsrörelsen. Hon har ofta framträtt i massmedia med uppmärksammade inlägg i rättssäkerhetsfrågor. Hon har tidigare utgivit Sverige och Rättsstaten på 2000-talet (2008), Rättsstaten åter! (1985) och Saklighet och godtycke i rättskipning och förvaltning, (1981).
Brita Sundberg-Weitman är också känd för sitt uppmärksammade förord till Birgitta Wolfs bok "Alexander Ett beslagtaget barn" (1986) och som sakkunnig i Assangefallet (2012).

 Brita Sundberg-Weitman är dotter till framlidne Professor Halvar Sundberg och Margit Hammarberg, och syster till Professor emeritus Jacob W. F. Sundberg och Professor emeritus Johan Sundberg.

Hedersdiplom

Livstids utmärkelse

Jacob WFS

Jacob W. F. Sundberg, människorättsförkämpe


Jacob W.F. Sundberg är professoremeritus i Allmän rättslära och offentlig- och internationell rätt.
Den 5 oktober 2002 installerades han, såsom utländsk hedersledamot av den av John Adams (med bl.a. George Washington och Benjamin Franklin som första ledamöter) 1780 grundade amerikanska vetenskapsakademin - American Academy of Arts & Sciences.
Nomineringen motiverades med prof. Sundbergs pionjärinsatser inom området för de mänskliga rättigheterna, förutom författarskapet, den av honom skapade och ledda Tävlingen om del Sporrong Lönnrothska Priset, som i 19 år höll lika många pläderingssessioner i praktisk Europarätt fram till juni 2003.

Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset hade sitt säte vid Stockholms universitet såsom specialkursen Praktisk Europaprocess, under ledningen av professor Sundberg och den administerades av Institutet för Offentlig- och Internationell rätt. Tävlingen är gemensam för 10 nordiska universitet och har hållits sedan 1984. Prof. Sundberg tilldelades för samma insatser av den danska Wallenbergföreningen 1998 dess guldmedalj vid en ceremoni i danska folketinget. Tävlingen fick en ny föreståndare 2004 och den är nu känd som den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna


Jacob W.F. Sundbergs production av skrifter har varit stor. Han har tidigare utgivit bl. a

"The Trip to Nowhere", "Resan utan mål", Minnen från en storming professur, Ius Docendi, Europakonventionen och språnget österut, Human Rights and Traditional Values, m. fl.

Jacob W.F. Sundberg är son till framlidne professor Halvar Sundberg och Margit Hammarberg, samt är bror till professor Johan Sundberg och fd lagmannen Brita Sundberg-Weitman. Han är gift med fd åklagare Kristina Sten Sundberg och de har tre barn och barnbarn.

För mer information vänligen se: http://www.ioir.se/