Swedish

Välj ditt språk

Beklagligen utgår föreläsaren Åsa Jansson på grund av personliga skäl.

För mer info om Åsa Jansson se presentationen

 

Jan Engberg Popp

Jan Engberg

På Åsa Janssons plats presenterar vi i stället en person som på

senare tid kommit att synas allt mer i media.

"DOM KALLADE MIG FARLIG"

Jan Engberg, tidigare barnhemsbarn och numera snart utgivare av boken om hans liv

som berör hela vägen ifrån den trasiga barndomen med kriminalitet och fängelsevistelse

fram till nutid, då hans drömmar till slut börjat gå i uppfyllelse.

Jan Engberg kommer att, tillsammans med Simon Wallengren, kriminolog och ordförande i
resandefolksföreningen vilken är en av dem som stöttat Jan i arbetet med sin bok, som skrivs av
folklivsforskaren Magnus Berg som är docent
i etnologi och lektor i kulturvetenskap vid
Hälsohögskolan Väst i Vänersborg, berätta om upprörande episoder i sitt
liv som
omhändertagen av samhället redan vid 17 månaders ålder.

Simon Wallengren

Simon Wallengren